Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYazıcı Tıktık, Çiğdem
dc.date.accessioned2014-12-12T14:27:20Z
dc.date.available2014-12-12T14:27:20Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationTIKTIK, Y.Ç. (2011). HMK m. 293'teki Uzman görüşü kurumu ile Anglo-Sakson Hukuk sistemindeki uzman tanık kurumunun karşılaştırılması. Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 7 (20), 79-99.ss.en_US
dc.identifier.issn1301-1308
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/769
dc.description.abstract1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‟nun 293. maddesinde "Uzman Görüşü" başlığı altında Türk hukukuna pek de yabancı olmayan yeni bir kuruma yer verilmiştir. Madde gerekçesinde uzman görüşüne ilişkin düzenlemenin Anglo-Sakson kökenli bir kurum olan "taraf bilirkişisi" veya "uzman tanık" kurumunu hüküm altına aldığı ifade edilmiştir. Bu çalışmada uzman görüşü ile uzman tanıklık kurumları karşılaştırmalı olarak ele alınmak suretiyle söz konusu kurumların benzer ve farklı yönleri tespit edilecektir.en_US
dc.description.abstractTurkish Civil Procedure Code which came into force on 1 October 2011, legislated a new institution named "Expert Opinion". Although the provision regarding "Expert Opinion" is new and formulated for the first time in Turkish Civil Procedure Code, Turkish legal system was already familiar with its practice. In the preamble of related provision of Civil Procedure Code, it‟s been stated that "Expert Opinion" is based on the "Expert Witness" which is anglo-saxon law system origined. Thus, in this article "Expert Opinion" and "Expert Witness" will be comparatively examined and by this means the similarites and the differencies will be deteremined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherLegal Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectHukuk Muhakemeleri Kanunuen_US
dc.subjectTaraf Bilirkişisien_US
dc.subjectUzman Tanıken_US
dc.titleHMK m. 293'teki uzman görüşü kurumu ile Anglo-Sakson Hukuk Sistemindeki uzman tanık kurumunun karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparision of "Expert Opinion" in Turkish Civil Procedure Code and "Expert Witness" in Common lawen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMedeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisien_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.authoridTR111291en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage79en_US
dc.identifier.endpage99en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorYazıcı Tıktık, Çiğdem


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record