Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDurman, Okay
dc.date.accessioned2014-12-11T15:59:54Z
dc.date.available2014-12-11T15:59:54Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationDURMAN, O. (2011). İsviçre Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun basitleştirilmiş usul hükümlerine ilşkin değerlendirmeler. Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 7 (20), 43-78 ss.en_US
dc.identifier.issn1301-1308
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/768
dc.description.abstractBu makalede yeni İsviçre Hukuk Muhakemeleri Kanunu‟nun (ZPO) basitleştirilmiş usule ilişkin hükümleri ele alınmaktadır. En önemli özellikleri esneklik ve çabukluk olan bu usul, bu yönleriyle İs-viçre hukuk yargılamasında önemli rol oynamaktadır. ZPO‟da basitleşti-rilmiş usule ilişkin hükümler geniş bir şekilde düzenlenmiştir. HMK‟da gerek basit yargılama usulü hükümleri, gerekse çekişmesiz yargı hü-kümleri, ZPO‟daki basitleştirilmiş usule ilişkin hükümlere nazaran, daha sınırlı düzenlenmiştir. HMK‟da hüküm bulunmayan hallerde Türk uy-gulaması açısından da bir emsal niteliği taşıyabileceğinden, ZPO‟nun basitleştirilmiş usule ilişkin hükümleri tercümeleri yapılmış ve bu hü-kümler Türk mevzuatı ile kıyaslamalı olarak açıklanmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this essay the summary process provisions of the new Swiss Code of Civil Procedure (ZPO) are discussed. For its primary features of flexibility and readiness, the summary process plays a crucial role in the Swiss civil procedure. A wide range of summary process provisions have been arranged under ZPO. As opposed to ZPO, the summary process and non-contentious jurisdiction provisions of the Turkish Code of Civil Procedure (HMK) are less comprehensive. The summary process provisions of ZPO along with their translations have been re-vealed in details and comparing to the Turkish legislation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherLegal Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectİsviçre Hukuk Muhakemeleri Kanunuen_US
dc.subjectBasitleştirilmiş Usule İlişkin Hükümleren_US
dc.titleİsviçre Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun basitleştirilmiş usul hükümlerine ilşkin değerlendirmeleren_US
dc.title.alternativeSummary process provisions of Swiss Code of Civil Procedureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMedeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisien_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Anabilim Dalıen_US
dc.authoridTR49349en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage43en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorDurman, Okay


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record