Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoç, Erdoğan
dc.contributor.authorGökçe, Mustafa Onur
dc.date.accessioned2014-05-24T08:09:19Z
dc.date.available2014-05-24T08:09:19Z
dc.date.issued2007-03
dc.date.submitted2007-03
dc.identifier.citationGÖKÇE, M.O. (2007). Market markalı ürünlerin tüketiciler tarafından algılanmaları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/74
dc.description.abstractMarket markalı ürünler ilk olarak 1863 yılında Amerika’da ortaya çıkmışlardır. Tüm dünyada yaygın olarak yaklaşık 40 senedir, Türkiye’de ise yaygın olarak yaklaşık 10 senedir marketlerin raflarında bulunmaktadır. Market markalı ürünler düşük üretim maliyetleri, ucuz ambalajları ve çok az olan reklam giderleri sayesinde tüketiciler için ucuz bir alternatif oluşturmaktadır. Özellikle yaşanan ekonomik krizlerin ardından tüketicilerin alım güçleri düştüğünden, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında bazı değişiklikler olmaktadır. Bu değişen alışveriş alışkanlıkları şüphesiz, daha az alışveriş yapma ve daha ucuz olan ürünlere yönelme eğilimleridir. Tüketicilerin market markalı ürünleri nasıl algıladıklarını ortaya koymak bu tezin temel amacıdır. Market markalı ürünlerin nasıl algılandıkları araştırılırken özellikle bir ürün grubu belirlenmemiştir çünkü araştırmada ulaşılmak istenen nokta; bir ürün grubuna karşı tüketicilerin algılamaları değil, tüm market markalı ürünlerin nasıl algılandığı ve zihinlerde market markalarının nasıl bir imaj oluşturduğudur. Araştırma sonuçlarının daha iyi yorumlanabilmesi için marka, algılama ve tutum kavramları araştırmada açıklanmıştır. Ayrıca market markalarının günümüzde yerli ve yabancı piyasalarda ne durumda oldukları araştırılmıştır. Araştırmada, denekler İstanbul’un Kadıköy bölgesinde zincir marketler ve hipermarketlerden alışveriş yapan müşteriler arasından seçilmiştir ve veriler anket yardımıyla yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Ayrıca marketlerin yöneticileri ile de görüşülüp, market markalı ürünler hakkında daha derin bilgilere ulaşılmıştır. Market yöneticileriyle görüşme yapılmasındaki amaç ise; market markalarına sadece tüketicilerin gözüyle değil, bir başka bakış açısıyla da bakabilmektir. Yöneticiler açısından market markalarına bakmak, tüketicilerin market markalarını olumlu ya da olumsuz algılamalarının nedenlerinin daha iyi ortaya konulmasına yardımcı olabilir. Tüm bu toplanan bilgilerin ışığında market yöneticilerine ve tüketicilere faydalı olabilecek bazı sonuçlara ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe products with the private labels were produced as the first time in 1863 in United States. These products are put on the global markets widely since 50 years, and widely on the markets in Turkey since the last decade. These products with the private labels which have low production costs, cheap packages and the lower advertisement costs; are the cheap alternatives for consumers. Especially after the economical recessions, as the buying abilities of the consumers are decreasing, the consumers change their traditional shooping habits. After the economical recessions, the consumers tend to go to shop less than before, or they tend to search the cheaper products. It is the basic aim of this thesis to expose how the consumers comprehend the private labels. While searching how the private labels are comprehended, no specific product group was selected because the main point in this search is not only comprehension of the consumers against a group of products but also it is related to type of comprehension of the consumers against all of the products with private labels, and type of the image of the products with the private labels formed in their mind. As a better interpretation of the results of the research; the concepts such as brand, comprehnsion and attitude are explained. Furthermore, the current conditions of the products with the private labels at domestic and foreign markets sold, were searched during this study. In this research, experimentals were chosen among the customers who go to chain markets and grand stores for shopping in Kadıköy region of İstanbul, and the data has been collected via using of face to face techniques with carrying out of the public survey. Also negotiations were made with the authorities of the markets, and the detail information related to products with the private labels were collected. The aim of negotiating with the authorities of the markets; is looking on the products with the private labels from a different point of view beside the point of view of the consumers. Looking at the products with the private labels in terms of the market authorities, may help to detect better the positive and negative reasons of the consumers related to comprehension of the products with the private labels. In this respect of the above stated information collected; some results which will be beneficial for authorities of the markets and for consumers were obtained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTüketici Davranışlarıen_US
dc.subjectMarkalı Ürünleren_US
dc.subjectConsumer Behavioren_US
dc.subjectBrand Name Productsen_US
dc.titleMarket markalı ürünlerin tüketiciler tarafından algılanmalarıen_US
dc.title.alternativeThe perception of retailers' own brands by consumersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorGökçe, Mustafa Onur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record