Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Cengiz
dc.contributor.authorKabadayı, Ebru Tümer
dc.contributor.authorSezen, Bülent
dc.date.accessioned2014-11-20T14:37:01Z
dc.date.available2014-11-20T14:37:01Z
dc.date.issued2002-01-15
dc.identifier.citationYILMAZ, C.,KABADAYI, E., SEZEN, B.(2011). Dağıtım kanallarında üretici - bayi ilişkilerinde bağımlılık kavramı ve bağlılığın işbirliği, bağımlılık ve memnuniyet üzerine etkileri . Doğuş Üniversitesi Dergisi, 3 (1), 181-192. ss.en_US
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/210
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/685
dc.description.abstractBu makalede dağıtım kanalı içerisinde yer alan üretici firmalar ile aracıları arasındaki karşılıklı iş ilişkileri sonucunda ortaya çıkan bağımlılık kavramının önemi üzerinde durulmaktadır. Bağımlılık kavramının unsurları (özgün yatırımlar, yerine konulabilirlik ve önem) ve bunların üretici-bayi ilişkilerine olan etkisi tartışılmaktadır. Ayrıca bağımlılığın önemli çıktıları olan üç değişken (bağlılık, işbirliği davranışı ve memnuniyet) ile arasındaki bağlantı ayrıntılı olarak incelenmektedir. Makalenin teorik bölümünde ortaya atılan hipotezler, Türkiye'de faaliyet gösteren 192 otomobil bayisine yapılan anket çalışması ile test edilmekte ve sonuçların tartışılması ile makale sona ermektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, we focus on the construct of dependence in working relationships between manufacturer firms and their distributors. We discuss the three facets of the dependence construct (transaction investments, replacability and importance) and their specific effects on manufacturer-distributor relationships. Specifically, the links between dependence and some important relational outcomes (commitment, cooperation and satisfaction) are investigated in detail. The hypotheses developed in the conceptual section of the study are tested using survey data collected from 192 automobile dealers in Turkey. Several implications of the study finding are presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDağıtım Kanallarıen_US
dc.subjectBağımlılıken_US
dc.subjectBağlılıken_US
dc.subjectİşbirliğien_US
dc.subjectMemnuniyeten_US
dc.subjectDistribution Channelsen_US
dc.subjectDealer Dependenceen_US
dc.subjectCommitmenten_US
dc.subjectCooperationen_US
dc.subjectSatisfactionen_US
dc.titleDağıtım kanallarında üretici - bayi ilişkilerinde bağımlılık kavramı ve bağlılığın işbirliği, bağımlılık ve memnuniyet üzerine etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.authoridTR47649en_US
dc.authoridTR37194en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage181en_US
dc.identifier.endpage192en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.institutionauthorBelirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record