Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoç, Erdoğan
dc.contributor.authorAydınoğlu, Meltem
dc.date.accessioned2014-05-22T15:58:59Z
dc.date.available2014-05-22T15:58:59Z
dc.date.issued2009-12
dc.date.submitted2009-12
dc.identifier.citationAYDIOĞLU, M. (2009). Variety seeking behaviour in Turkish tourism. Yayımlanmalış yüksek lisans tezi. İstanbul: Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/61
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı turizm sektöründeki çeşit arama davranışını kavramsallaştırmak ve ampirik olarak analiz etmektir. Turizm esas olarak sadakat ilişkisine dayalı pazarlamayı benimseyen önemli bir hizmet sektörü olarak tanımlanmaktadır. Fakat yenilik arayışı turizmde yeniden ziyaret etmeyi büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, tüketici tatil deneyiminden çokça tatmin olmasına rağmen aynı tatil destinasyonunu ve konakladığı işletmeyi tekrar ziyaret etmeyebilir. Dört temel satın alma davranışından biri olan çeşit arama davranışı, turizm işletmelerinde müşteri sadakati kavramına ve dolayısıyla turizm işletmelerinin karlılık oranına zarar vermektedir. Bu çalışmanın teorik kısmı konuya derin bir anlayış kazandırmak amacıyla turizmdeki temel kavramlar, Türk turizminin profili ve ekonomideki yeri, turizmde tüketici davranışı, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati, turizmde servis kalitesinin önemi ve turizmde çeşit arama davranışı gibi bölüm ve başlıklar altında incelenmiştir. Buna ilave olarak, ampirik bir yaklaşımla turizmdeki çeşit arama davranışını analiz etmek amacı ile 200 potansiyel turiste anket uygulaması yapılmış ve elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Anket soruları demografik ve tatil alışkanlıkları olarak iki bölümden oluşmaktadır ve turizmdeki çeşit arama davranışının etkilerini analiz etmek üzere tasarlanmıştır. Bulgular, yorumlar ve sonuçlar kısımları ise anket uygulamasından elde edilen verilerin istatistik analizine dayanmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis study aimed to conceptualise and analyse empirically the variety-seeking behaviour in tourism sector. Tourism, broadly defined, is a key services sector that has embraced loyaltyrelated marketing however, there is a large novelty factor in tourism which acts against revisiting. Hence, although a consumer may be very satisfied with the vacation experience, he or she may not revisit the same destination and accomodation. As one of the consumer buying behaviour model, variety seeking behaviour is an obstacle for the customer loyalty in tourism sector and by the way it damages the profits of tourism enterprises. This study consists of theoratical framework including tourism concepts, a profile to Turkish tourism and importance of tourism in Turkish economy, consumer behaviour in tourism, customer satisfaction, customer loyalty, importance of service quality in tourism, and variety seeking behaviour in tourism in order to get a deeper understanding of the issue. This research also attempts to incorparate the experiental application into a construct and tested variety seeking tendancy in tourism by an emprical study of 200 potential tourists. The questionnaire has two parts as a demographic and holiday habits and designed to analyse the influences of variety seeking behaviour in tourism. There are findings, interpretations conclusion parts which are based on the feedback and statistical datas from the questionnaire.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectEkonomien_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectEconomicsen_US
dc.titleVariety seeking behaviour in Turkish tourismen_US
dc.title.alternativeTürk turiziminde çeşitlilik arama davranışıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorAydınoğlu, Meltem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record