Advanced Search
 

Recent Submissions

  • Ceza yargılamasında adli yardım 

    Balcı, Murat (Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2012-04)
    Hukuki yardım şüpheli veya sanığa sahip olduğu hakların açıklanması ve işlediği iddia olunan suça ilişkin bilgi verilmesidir. Türk Ceza Muhakemesi sisteminde hukuki yardım avukatlar tarafından sağlanmaktadır. Ceza Muhakemesi ...
  • Uçucu maddeler ve sağlık için tehlikeli madde temini suçu (TCK. m. 194) 

    Balcı, Murat (Seçkin, 2011-05)
    Uyuşturucu veya uyancı maddeler kadar, uçucu maddeler de insan sağlığına zarar vermekte ve bağımlılık yaratmaktadır. Bu sebeple uçucu maddelerin zararlı etkilerinden de insanın korunması gerekmektedir. Anayasanın 58'inci ...