Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüneş, Ali
dc.date.accessioned2014-08-22T11:30:58Z
dc.date.available2014-08-22T11:30:58Z
dc.date.issued2003-07
dc.identifier.citationGÜNEŞ, A. (2011). William Wordsworth's 'double awareness' of memory in Virginia Woolf's Mrs Dalloway. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4 (2), pp. 183-196.en_US
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/174
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/540
dc.description.abstractThis article deals with Romanticism in modernist British writer Virginia Woolf's novel, Mrs Dalloway. Although her works are experimental and new, they are part of a wider and developing perspective in the historical process of literary tradition, so that they cannot be viewed as completely breaking away from literary tradition, but rather as a reworking and redevelopment in its evolution. In her reworking of the traditional novel, this paper may suggest that Woolf made it "new" by returning to the Romantics, particularly to Wordsworth. By this claim, this paper does not mean that Woolf copied Wordsworth exactly, but was profoundly and pervasively influenced by his aesthetic views, especially in relation to her understanding of life as "consciousness". By returning to the Romantics, Woolf develops her sense of "reality" as both fragmented and whole, and of the "self" as fragmented but desiring and imagining unity. Hence she not only strove to construct a poetical or lyrical novel to express that contradictory view but also used her fiction to explore the mystery of the subjective consciousness as the dominant modernist view. In order to express her perception of modernist identity, Woolf used memory as a device in Mrs Dalloway and thus developed a new way of narration as well as a new view of human identity. By means of this new method, she left the objective narration of the traditional novel, and thus meaning or the view of identity in Woolf's late fiction is not static but undecided, unfinished and mysterious.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, modern İngiliz yazarlarından Virginia Woolf'un Mrs Dalloway adlı romanındaki romantizm konusunu ele almaktadır. Woolf, roman yazma sanatına yeni bir yaklaşım getirmesine rağmen edebiyat geleneğinin tarihsel gelişim süreci içinde geniş ve değişen perspektifin bir parçası olduğunu savunur. Bundan dolayı, Woolf'un modern romancılığı, devam edegelen edebiyat geleneğinden ayrılmayıp bu geleneğin yeniden biçimlendirilerek geliştirilmesi olarak görülebilir. Woolf, bu yeni biçimlendirme içinde Romantiklerden, özellikle de William Wordsworth'dan etkilenmiştir. Woolf, o'nu tamamıyle kopya etmez, fakat hayat ile ilgili estetik görüşünden etkilenerek realite anlayışını, toplumsal değişikliklerin getirdiği bunalımlardan (parçalanma) kendi iç dünyasında kuracağı bir huzur ortamıyla (bütünlük) kurtulacağı tezi üzerine kurar. Woolf'un kahramanları da iç dünyalarındaki bu çatısmalar sebebiyle sürekli olarak kimlik arayışı içindedirler. Woolf bu zıt görüşü ifade edebilmek için şiirsel bir anlatım (poetik-lirik) geliştirir. Dolayısıyla, Woolf, modernist kimlik görüşünü ifade etmek için Wordsworth'un kullandığı 'memory'i (hatıra) Mrs Dalloway adlı romanında bir araç olarak kullanır ve böylece yeni bir kimlik ve anlatım üslubu geliştirir. Bu yeni üslup ile geleneksel romandaki objektif anlatım tarzını bırakarak olay örgüsü bir sonuca ulaşmaksızın geçmiş ile gelecek arasında devamlı gidip gelir. Bu yeni anlatım biçiminde kahramanların belirlenmiş, sabit bir karakterleri ve kimlikleri yoktur. Bu anlayış içinde karakterlerin kimlikleri hakkında bir yargıya varmak mümkün değildir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRomanticismen_US
dc.subjectNarrationen_US
dc.subjectModernismen_US
dc.subjectSubjectivityen_US
dc.subjectIdentityen_US
dc.subjectRomantizmen_US
dc.subjectAnlatımen_US
dc.subjectModernizmen_US
dc.subjectÖznelliken_US
dc.subjectKimliken_US
dc.titleWilliam Wordsworth's 'double awareness' of memory in Virginia Woolf's Mrs Dallowayen_US
dc.title.alternativeWilliam Wordsworth'un 'hatıranın çift yönlü algılaması' kavramının Virgina Woolf'un Mrs Dalloway Adlı romanındaki kullanımıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.authoridTR7460en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage183en_US
dc.identifier.endpage196en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record