Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSoyak, Alkan
dc.date.accessioned2014-08-22T11:30:51Z
dc.date.available2014-08-22T11:30:51Z
dc.date.issued2003-07
dc.identifier.citationSOYAK, A. (2011). Türkiye'de iktisadi planlama: DPT'ye ihtiyaç var mı?. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4 (2), 167-182. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/173
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/539
dc.description.abstractIMF ve Dünya Bankası, özellikle 1980'lerden sonra gelişmekte olan birçok ülkede kendi tasarladığı ekonomi politikalarını dayatma şansı bulmuştur. Uygulatılan bu politikaların özünde liberalleştirme, özelleştirme, para ve maliye politikalarında kontrol gücünün bazı uluslar üstü kurumlara devredilmesi, yani kısaca ulus devletin ekonomideki kalkınmacı rolünün tasfiye edilmesi olgusu bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler için kalkınma söylemi ve uygulamalarının yerini küresel pazara uyum sağlama ideali almaktadır. Ulusal kalkınma planlaması da bu süreçte hızla önemini kaybetmekte ve dönüşüm yaşamaktadır. Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye'de iktisadi planlamanın evrimi bağlamında, Türkiye'de ulusal kalkınma planlaması ve DPT kurumlarının işlevsiz hale gelmesinin dinamikleri incelenecektir.en_US
dc.description.abstractIMF-World Bank's economic policies have been more closely applied in many developing economies since 1980's. Particularly, the practics of liberalization and privatization have been insisted by those institutions to many countries in the globalization process. Therefore national development plannig has lost its place in the increasingly globalized world. Consequently, there have been vital reflections of their insistent economic policies on Turkey's development strategy and planning actions. The aim of this study is to examine some effects of neo-liberal economic policies on the national development planning and the State Planning Organization in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisadi Planlamaen_US
dc.subjectIMF - Dünya Bankasıen_US
dc.subjectTürkiye Ekonomisien_US
dc.subjectDevlet Planlama Teşkilatıen_US
dc.subjectEconomic Planningen_US
dc.subjectIMF - World Banken_US
dc.subjectTurkish Economyen_US
dc.subjectThe State Planning Organizationen_US
dc.titleTürkiye'de iktisadi planlama: DPT'ye ihtiyaç var mı?en_US
dc.title.alternativeEconomic planning in Turkey: is there a need for the State Planning Organization?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.authoridTR2622en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage167en_US
dc.identifier.endpage182en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record