Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSeyidoğlu, Halil
dc.date.accessioned2014-08-22T11:30:38Z
dc.date.available2014-08-22T11:30:38Z
dc.date.issued2003-07
dc.identifier.citationSEYİDOĞLU, H. (2011). Uluslararası mali krizler, IMF politikaları, az gelişmiş ülkeler, Türkiye ve dönüşüm ekonomileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4 (2), 141-156. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/171
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/537
dc.description.abstract1990'lardan sonraki dönemde dünyada hızlı bir mali küreselleşme yaşanmaya başlamıştır. Mali küreselleşme sürecinden, yeni sanayileşmekte olan ülkelerde sanayileşmeyi hızlandırıcı etkiler doğurması bekleniyordu. Oysa sık sık yaşanan mali krizler mali küreselleşme ile bu krizlerin ortaya çıkşı arasında sıkı bir ilişki bulunduğuna işaret etmektedir. Bu makalede, özellikle Türkiye'de ortaya çıkan mali krizlere dayanarak, yeni gelişmekte olan ülkeler ve dönüşüm ekonomileri açısından krizleri önlemek için çıkartılabilecek dersler üzerinde durulacak ve IMF'nin kriz politikalarının eleştirisel bir değerlendirmesi yapılacaktır.en_US
dc.description.abstractStarting from the early 1990's the world economy has entered a period characterized by financial globalization, a process expected to produce effects to speed up the rate of development in the newly industrializing countries. However financial crises started to occur very frequently in the emerging economies which apparently show that they are closely related to the ongoing financial liberalization process. In this paper, recent financial crises and the policies of the IMF are examined by giving special emphasis to the experience of Turkey to draw conclusions for the emerging markets and the transition economies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMali Krizleren_US
dc.subjectKüreselleşmeen_US
dc.subjectDönüşüm Ekonomilerien_US
dc.subjectIMFen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectFinancial Crisesen_US
dc.subjectGlobalizationen_US
dc.subjectTransition Economiesen_US
dc.subjectIMFen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleUluslararası mali krizler, IMF politikaları, az gelişmiş ülkeler, Türkiye ve dönüşüm ekonomilerien_US
dc.title.alternativeInternational financial crises, IMF - crise policies, developing countries, Turkey and the transition economiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümüen_US
dc.authoridTR8638en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage141en_US
dc.identifier.endpage156en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorSeyidoğlu, Halil


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record