Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Özlem
dc.contributor.authorYurter, Güler
dc.contributor.authorKan, Sabiha
dc.contributor.authorYeprem, Hasibe Aygül
dc.date.accessioned2014-08-20T08:24:59Z
dc.date.available2014-08-20T08:24:59Z
dc.date.issued2004-07
dc.identifier.citationÇELİK, Ö., YURTER, G., KAN, S., YEPREM, H. A. (2011). Farklı puzolanik katkıların çimento harçlarının mekanik özelikleri üzerine etkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5 (2), 147-154. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/154
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/535
dc.description.abstractBu çalışmada, Soma termik santralinden elde edilen uçucu kül, iki farklı tras (Yenişehir, Bilecik) ve silis dumanı, çimento klinkerinin bir kısmı yerine katılmış ve elde edilen harçların basınç dayanım değerleri incelenmiştir. Ağırlıkça %5 silis dumanı içeren çimentoya %10 uçucu kül katılmıştır ve tras oranları ise %30, %35 ve %40 olarak değiştirilmiştir. Bu karışımların her birinin kimyasal analizleri yapılarak Blaine özgül yüzey alanı değerleri ölçülmüştür. Bu bulgular ışığında basınç dayanım sonuçları irdelenmiştir. Yapılan denemelerde en yüksek dayanım değerlerinin Bilecik trası ile hazırlanan ve yüksek inceliğe sahip olan puzolan içeren harçlarda elde edildiği saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, cement mortar samples containing fly ash obtained from Soma Power Plant, two different types of natural pozzolan supplied from Yenişehir and Bilecik and silica fume from Antalya Ferrocrom Industry partial replacement of cement clinker. The strength of the mortars prepared by these mixtures were investigated. The mixtures were prepared by using 10% fly ash and 5% silica fume and the trass contents varied as 30%, 35%, and 40%. Chemical analyses of these mixtures were carried out and Blaine specific surface area values were measured. In performed tests, the highest strength values were noticed in mortars containing natural puzzolan from Bilecik which has high fineness.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUçucu Külen_US
dc.subjectSilis Dumanıen_US
dc.subjectTrasen_US
dc.subjectTane Boyutuen_US
dc.subjectÇimentoen_US
dc.subjectFly Ashen_US
dc.subjectSilica Fumeen_US
dc.subjectNatural Puzzolanen_US
dc.subjectParticle Sizeen_US
dc.subjectCementen_US
dc.titleFarklı puzolanik katkıların çimento harçlarının mekanik özelikleri üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of different puzzolanic additives on mechanical properties of cement mortarsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage147en_US
dc.identifier.endpage154en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.institutionauthorBelirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record