Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKöne, Aylin Çiğdem
dc.contributor.authorDeğirmenci, Mehmet
dc.date.accessioned2014-08-18T12:51:13Z
dc.date.available2014-08-18T12:51:13Z
dc.date.issued2004-01
dc.identifier.citationDEĞİRMENCİ, M., KÖNE, A. (2011). Sistem düşüncesine göre sosyal sistemlerin tasarımında kullanılabilecek bir yöntem. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5 (1), 101-108. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/167
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/525
dc.description.abstractBu çalışmada, deneysel idealizm felsefesi benimsenerek, sosyal sistemlerin anlaşılması ya da tasarlanması için bir sorgulama yöntemi önerilmiştir. Deneysel idealizme göre gerçeğe, deneyimin başında değil sonunda yaklaşılabilir. Bu nedenle önerilecek yöntemin aşamalı bir sorgulama yöntemi olması gerekir. Ayrıca sosyal sistemler, doğal sistemlerden farklı olarak insanlar tarafından belirlenen bir amaca göre tasarlanırlar. Amaç ya da anlamın belirlenebilmesi için de sorgulama sisteminde iletişimin kalitesi özel bir önem taşır. Çünkü davranışlarımızın koordinasyonunu ve anlamını yaratan iletişimdir. Dolayısıyla bir organizasyonun tasarımı, özünde iletişimin sağlanması demektir.en_US
dc.description.abstractIn this paper, suggested an iterative inquiring methodology to understand or design a social system based on philosophy of experimental idealism. According to experimental idealism, truth could be understood at the end of the experiment not at the beginning. So inquiring methodology must be iterative. Social systems are designed to realize the purposes of stakeholders. Defining purposes or meaning and coordination of behaviors are embodied in communication. So designing a social system, in essence, is a matter of communication.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYöntemen_US
dc.subjectSorgulamaen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectAnlamen_US
dc.subjectOrganizasyonen_US
dc.subjectMethoden_US
dc.subjectInquiryen_US
dc.subjectCommunicationen_US
dc.subjectMeaningen_US
dc.subjectOrganizationen_US
dc.titleSistem düşüncesine göre sosyal sistemlerin tasarımında kullanılabilecek bir yöntemen_US
dc.title.alternativeA methodology for designing social systems in systems thinkingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authoridTR148391en_US
dc.authoridTR105484en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage101en_US
dc.identifier.endpage108en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorDeğirmenci, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record