Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYüksel, İhsan
dc.date.accessioned2014-08-18T11:57:17Z
dc.date.available2014-08-18T11:57:17Z
dc.date.issued2004-01
dc.identifier.citationYÜKSEL, İ. (2011). Çalışma yaşamı kalitesinin tipik ve atipik istihdam açısından incelenmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5 (1), 47-58. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/163
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/521
dc.description.abstractBu çalışmada, vardiyalı çalışan hemşireler ile vardiyasız çalışan hemşirelerin çalışma yaşamı kalitesini ayırt edici değişkenler belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre; çalışma ortamında bireysel gelişimin teşvik edilmesi, sahip olunan bilgi ve becerinin yapılan iş için yeterli ve uygun olması, işin stres ve yükünün makul sayılabilecek düzeyde olması değişkenlerinin, vardiyalı ve vardiyasız çalışan grup arasında ayırt edici değişkenler olduğu saptanmıştır. Belirlenen değişkenlere göre her iki grubun doğru sınıflandırılma olasılığı diskriminant analizinde 0.789, lojistik regresyon analizinde 0.816 bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study attempts were made to determine variables discriminating the working life quality of nurses working in shifts and nurses working without a shift. According to the results of the research, it was established that stimulating the individual development in the working environment, the information and skill possessed being adequate and appropriate, the stress and load of the work being in level to be considered reasonable, their variables were discriminating variables between two groups. According to the variables established, the possibility of classifying correctly the two groups, was found to be 0.789 in the discriminant analysis and 0.816 in the logistic regression analysis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇalışma Yaşamı Kalitesien_US
dc.subjectAtipik Çalışmaen_US
dc.subjectQuality of Working Lifeen_US
dc.subjectAtypical Employmenten_US
dc.titleÇalışma yaşamı kalitesinin tipik ve atipik istihdam açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeStudy of the quality of working life from the viewpoint of typical and atypical employmenten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.authoridTR58577en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage47en_US
dc.identifier.endpage58en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record