Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaraca, Orhan
dc.contributor.authorSaatcioğlu, Cem
dc.date.accessioned2014-08-15T13:00:47Z
dc.date.available2014-08-15T13:00:47Z
dc.date.issued2004-07
dc.identifier.citationSAATCİOĞLU, C., KARACA, O. (2011). Döviz kuru belirsizliğinin ihracata etkisi: Türkiye örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5 (2), 183-195. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/151
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/505
dc.description.abstractIn this paper we examined the relationship between exchange rate uncertainty and exports in Turkey. Sample period of the study is 1981, May 1, the date Turkey introduced flexible exchange rate system after quiting fixed exchange rate system, and 2001, February 22 when exchange rates were left floating. The results of this study, in which quarterly data are used, indicate that exchange rate uncertainty affects exports negatively in Turkey. This finding is valid both for long-run and short-run.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Türkiye'deki döviz kuru belirsizliği ile ihracat arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmanın örnek periyodunu Türkiye'nin sabit kur sistemini terk edip esnek kur sistemine geçtiği 1 Mayıs 1981 ile kurların dalgalanmaya bırakıldığı 22 Şubat 2001 arasındaki dönem oluşturmaktadır. Üçer aylık verilerin kullanıldığı çalışma sonucunda, Türkiye'de döviz kuru belirsizliğinin ihracatı olumsuz etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuç hem uzun dönem hem de kısa dönem için geçerlidir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDöviz Kuru Belirsizliğien_US
dc.subjectİhracaten_US
dc.subjectEşbütünleşim Testien_US
dc.subjectHata Düzeltme Modelien_US
dc.subjectExchange Rate Uncertaintyen_US
dc.subjectExportsen_US
dc.subjectCointegration Testen_US
dc.subjectError Correction Modelen_US
dc.titleDöviz kuru belirsizliğinin ihracata etkisi: Türkiye örneğien_US
dc.title.alternativeThe impact of exchange rate uncertainty on exports: the case of Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.authoridTR17925en_US
dc.authoridTR1650en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage183en_US
dc.identifier.endpage195en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record