Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBulut, Zeki Atıl
dc.contributor.authorÖngören, Burçin
dc.contributor.authorEngin, Kemal
dc.date.accessioned2014-08-06T07:26:34Z
dc.date.available2014-08-06T07:26:34Z
dc.date.issued2006-07
dc.identifier.citationBULUT, Z., ÖNGÖREN, B., ENGİN, K. (2011). Kobilerde elektronik ticaretin kullanımı: İstanbul örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (2), 150-161. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/105
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/442
dc.description.abstractGerek altyapı ve yatırımların yetersizliği, gerekse maliyetlerin yüksekliği ve yetişmiş insan gücünün bulunmaması elektronik ticaretin hızını yavaşlatmaktadır. Ticaret boyutuna bakıldığı zaman, işten işe elektronik ticaret hacmi, işletmeden tüketiciye olan ticaret hacminden çok daha önemlidir. Çalışmanın amacı, büyük bir sanayi şehri olan İstanbul ili sınırları içerisindeki KOBİ'ler arasında elektronik ticaret kullanım sıklığını ve düzeyini, hangi amaçla yapıldığını, bu tür ticari faaliyetlerden beklenen faydaları ve karşılaşılan zorlukları ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda çalışmanın ilk bölümünde literatür taramasına yer yerilmiş, ikinci bölümde ise, KOBİ'lerde elektronik ticaret kullanımını araştırmak amacıyla İstanbul ili sınırları içerisindeki KOBİ'lere uygulanan anket çalışmasının sonuçlarına yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe speed of electronic commerce's spread is being hindered due not only to insufficiency of required infrastructure and investment but also high cost and lack of qualified personnel. Looking from the trade perspective, the volume of B2B electronic commerce is much more important than that of B2C electronic commerce. The aim of this study is to find out the usage frequency and level of electronic commerce, its reason of existence, expected benefits and encountered difficulties from these kinds of commercial activities between SMEs operating in Istanbul, which is a big industrial city. In accordance with this aim, at the first section of the study there exists literature review, and in the second section the results of the questionnaire which has been applied to the SMEs in Istanbul in order to investigate the usage of electronic commerce in SMEs are presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKOBİen_US
dc.subjectElektronik Ticareten_US
dc.subjectB2Ben_US
dc.subjectSMEen_US
dc.subjectE-Commerceen_US
dc.titleKobilerde elektronik ticaretin kullanımı: İstanbul örneğien_US
dc.title.alternativeThe use of electronic commerce in the small and medium scale organisations: Istanbul exampleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage150en_US
dc.identifier.endpage161en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.institutionauthorBelirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record