Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞimşek, Muammer
dc.contributor.authorKadılar, Cem
dc.date.accessioned2014-08-06T07:10:21Z
dc.date.available2014-08-06T07:10:21Z
dc.date.issued2006-01
dc.identifier.citationŞİMŞEK, M., KADILAR, C. (2011). Fisher etkisinin Türkiye verileri ile testi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1), 99-111. ss.en_US
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/122
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/440
dc.description.abstractBu çalışmada, uzun dönemli faiz oranı ile enflasyon oranı arasında bire birlik uzun dönemli bir ilişkinin mevcut olduğunu ifade eden Fisher etkisi, 1987(I)-2004(4) dönemine ilişkin Türkiye ekonomisi verileri kullanılarak test edilmektedir. Çalışmada, uygulamalı ekonometride Pesaran vd. (2001) tarafından yeni geliştirilen eşbütünleşmeye ARDL (autoregressive distributed lag) yaklaşımı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Fisher etkisini desteklemektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the Fisher effect, which claims that there is one to one long-term relationship between the inflation rate and the long-term nominal interest rate, has been tested using Turkish quarterly data over the 1987(I)- 2004(4) periods. Here, ARDL bounds testing approach to cointegration newly developed by Pesaran et al. (2001) in applied econometrics is used. Results support the Fisher effect.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFaiz Oranıen_US
dc.subjectEnflasyonen_US
dc.subjectFisher Etkisien_US
dc.subjectKısıtsız Hata Düzeltme Modelien_US
dc.subjectEşbütünleşme Analizien_US
dc.subjectArdlen_US
dc.subjectSınır Testien_US
dc.subjectKritik Sınır Değerlerien_US
dc.subjectInterest Rateen_US
dc.subjectInflationen_US
dc.subjectFisher Effecten_US
dc.subjectUnrestricted Error Correction Modelen_US
dc.subjectCointegration Analysisen_US
dc.subjectBounds Testingen_US
dc.subjectCritical Value Boundsen_US
dc.titleFisher etkisinin Türkiye verileri ile testien_US
dc.title.alternativeThe analysis of fisher effect using Turkish dataen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage99en_US
dc.identifier.endpage111en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record