Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇöl, Güner
dc.date.accessioned2014-07-24T09:25:26Z
dc.date.available2014-07-24T09:25:26Z
dc.date.issued2008-01
dc.identifier.citationÇÖL, G. (2011). Algılanan güçlendirmenin işgören performansı üzerine etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 35-46. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/77
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/391
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı akademisyenlerin güçlendirme algıları ve onların performansları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın verileri 13 kamu üniversitesinde görev yapan 403 akademisyenden toplanmış ve bu akademisyenler tesadüfi olarak belirlenmiştir. Yapılan faktör analizi sonuçları güçlendirmenin anlam-yetkinlik, özerklik ve etki olmak üzere üç faktörde toplandığını göstermektedir. İkinci aşamada ise güçlendirme algıları ve performans arasındaki ilişkilerin incelenmesinde çoklu regresyon analizi kullanılmış ve anlam-yetkinlik boyutunun, performansın en önemli belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the relationships between the empowerment perceptions of academicians and their performance. The research data were collected from 403 academicians in 13 state universities with a self-administered questionnaire. In identifying the research participants, a random selection process was used. Factor analysis results showed that empowerment is composed of three factors, meaning-competence, self determination and impact. At the second phase of data analysis, the relationships between the empowerment perceptions and performance were analyzed with multiple regression analysis, one of the key findings of which was that dimensions of meaning-competence is a key determiner of performance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlgılanan Güçlendirmeen_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectKamu Üniversitelerien_US
dc.subjectPerceived Empowermenten_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectState Universitiesen_US
dc.titleAlgılanan güçlendirmenin işgören performansı üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeAt the effects of perceived empowerment on employee performanceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.authoridTR129973
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage35en_US
dc.identifier.endpage46en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record