Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSunay, Nesrin Akın
dc.date.accessioned2021-06-14T20:25:40Z
dc.date.available2021-06-14T20:25:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1307-1955
dc.identifier.issn2651-2564
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRjM05EWTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/3820
dc.description.abstractBirleşmelerde, devralan şirketin devraldığı şirkete ilişkin mali yü- kümlülüklerinin şirket varlıklarını aşması riski ile hem devralan şirketin hem de devrolunan şirketin alacaklılarının birleşmeden önceki finansal durumlarının kötüleşmesi riski bulunmaktadır. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’ nda, alacaklıların birleşmenin hukuken geçerlilik ka- zanmasından sonra haklarını kullanabilmesi esasına dayanan ve önce- sinde birleşme sürecine bir müdahale imkanı öngörmeyen ex post sis- temi benimsenmiştir. Ex post sistem, alacaklıların korunmasına yönelik işlemlerin sonradan yapılması nedeniyle birleşme sürecini etkileme- mekle birlikte, birleşmenin hukuken geçerlilik kazandığı tarih itibariyle alacaklılarının durumlarına ilişkin hiçbir kesinlik sağlamamaktadır. 78/855/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’ nin yerine alan ve ulusal birleşmelere ilişkin düzenlemeler getiren 2011/35/EU sayılı Avrupa Bir- liği Direktifi ise, 78/855/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi ile benzer şekilde ulusal birleşmelerde alacaklıların korunmasına yönelik asgari çerçeveyi çizmekle birlikte, alacaklıların korunmasına yönelik olarak daha ileri bir koruma mekanizması sağlamaktadır.en_US
dc.description.abstractIn a legal merger, there is an inherent risk that the liabilities of the transferee company will exceed the assets, bringing creditors of the transferor company and its creditors in a worse financial position than thay were before the merger took place. In the new Turkish Commercial Code numbered 6102, ex post system is adopted for the creditor protection in a legal merger. In an ex post system, creditors can only invoke their rights after the merger has become effective. This way the completion of the merger can not be delayed. Only the transferee company can be addressed with a claim, as obviously the transferor company has already disseappeared. Whereas this system avoids the merger process being delayed by creditor protection proceedings, it provides no certainty regarding the position of creditors at the time the merger is being executed. Directive 2011/35/EU concerning mergers of public limited companies which codified the Directive 78/555/EEC actually provides the same rules on creditor protection in national legal mergers and determines the minumum legal framework. Besides, Directive 2011/35/EU settles down more advanced protection mechanism for creditors.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.title6102 sayılı yeni Türk ticaret kanunu kapsamında birleşmelerde alacaklıların korunması: alacaklıları gerçekten koruyor muyuz?en_US
dc.title.alternativeCreditors' protection in mergers within the scope of the new Turkish commercial code numbered 6102: do we really protect creditors?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisien_US
dc.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue13en_US
dc.identifier.startpage161en_US
dc.identifier.endpage182en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US
dc.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.department-tempDoğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiyeen_US
dc.identifier.trdizinidTVRjM05EWTBOQT09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record