Advanced Search
 

Recent Submissions

  • Uluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu: bildiriler kitabı, 09 Mart 2011 

    Öktem, Niyazi; Katmer, Nermin; Çelik, Sönmez; Doğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Anabilim Dalı; TR11801; http://orcid.org/0000-0002-3973-4664; Çelik, Sönmez (Doğuş Üniversitesi, 2012-06)
    Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, ilk iki eğitim-öğretim yılında düzen-lenen ulusal ve uluslararası sempozyum, çalıştay, panel, konferans ve seminer-lerin sayısı 30’u aşmıştır. Bu bilimsel çalışmalar arasında 09 Mart ...