Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDindarik, Nazlıcan
dc.contributor.authorFidan, Yahya
dc.date.accessioned2021-06-14T20:25:23Z
dc.date.available2021-06-14T20:25:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1304-4796
dc.identifier.issn2146-2844
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18026/cbayarsos.591835
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpneU1EQXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/3756
dc.description.abstractGöç insani bir olgu olarak karşımıza çıkmakta ve yaşamın her döneminde varlığını hissettirmektedir. Bu kavram beraberinde sığınmacı, mülteci sorunu gibi kavramsal statüleri akıllara getirmektedir. Türkiye’nin güneyinde meydana gelen Suriye’de yaşanan kriz durumunun şiddetli hale gelmesi ile birlikte orada yaşayan insanlar ülkelerini terk ederek başka ülkelerde mülteci konumuna gelmişlerdir. Türkiye bu konuyla ilgili olarak ‘açık kapı politikası’ izlediği için Suriyeli mültecilere kapılarını açarak birçok ilde barınma merkezleri kurarak ihtiyaç sahiplerine barınma, beslenme, sağlık, güvenlik gibi konularda her türlü desteği sağlamaktadır. Çalışmada Suriyeli mülteciler açısından bakıldığında hangi ülkeye gittikleri, o ülkeyi tercih etme sebepleri, hak ve özgürlükleri, kültürel ve dil anlamında uyum sağlama şekilleri, sosyokültürel, psikolojik durumları gibi etmenlerin öneminden bahsedilerek, etkileyen ve etkilenen durumda olmaları hakkında bilgi verilecektir. Mükemmel bir örnek olması açısından Türk Kızılay’ının yaptığı çalışmalar ile insani yardım lojistiği operasyonlarını nasıl yönettiği sorusu üzerinde durularak lojistik süreçler hakkında bilgi verilecek ve yetkililerle yapılan görüşmeler ışığında insani yardım organizasyonundan bahsedilecektir.en_US
dc.description.abstractMigration emerges as a human phenomenon and it is felt in every period of life. This concept brings to mind the conceptual status of refugees and asylum seekers. As the crisis in Syria has become severe, the people living there have had flee their country and become refugees in other countries. Turkey regarding this issue opted for an ‘open door policy’ opens the doors to Syrian refugees by establishing shelter centers, housing, nutrition, health, provide all kinds of support on issues such as security to the needy in several provinces. In the study, when the Syrian refugees are examined in terms of the country they visited, their rights and freedoms, the way of adaptation in terms of culture and language, sociocultural and psychological status, the importance of these such factors will be taken in to account. In order for it a perfect example, information will be given on the logistics processes and the humanitarian aid organization will be discussed in light of the question of how Turkish Red Crescent manages the humanitarian logistics operations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.identifier.doi10.18026/cbayarsos.591835en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleTürkiye’de Mültecilerin Yaşadıkları Bölgelere Yönelik İnsani Yardım Lojistiği: Kızılay Örneğien_US
dc.title.alternativeHumanitarian Aıd Logistics For Refugees Area Living Turkey: Red Crescent Exampleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCelal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage135en_US
dc.identifier.endpage154en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US
dc.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.department-tempDoğuş Üniversitesi, Meslek Yüksekoklu, İstanbul, Türkiye;İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İstanbul, Türkiyeen_US
dc.identifier.trdizinidTXpneU1EQXhNUT09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record