Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAren, Selim
dc.date.accessioned2014-07-17T06:57:13Z
dc.date.available2014-07-17T06:57:13Z
dc.date.issued2009-01
dc.identifier.citationAREN, S. (2011). Yönetim değişikliği ve finansal rapor manipülasyonları. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (1), 1-10. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/54
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/339
dc.description.abstractBu çalışmada İMKB’nda işlem gören firmalarda 1998-2003 yılları arasında yönetim değişikliğini takip eden yıllarda finansal raporlarda bir manipülasyonun var olup olmadığı araştırılmıştır. Analiz yöntemi olarak varyans analizi seçilmiş ve ilgili değişkenlerin yönetim değişikliği olan ve olmayan firmalardaki değerleri arasında bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan analizler neticesinde her dönem farklı bir takım değişkenler ile manipülasyonun olduğu yönünde bulgular sağlanmıştır. Diğerlerine göre daha çok tercih edilen değişkenler olarak; genel yönetim giderleri ve uzun dönemli borç bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThis paper interrogates if a manipulation exists in the financial statements of ISE (Istanbul Stock Exchange) traded companies due to the changes of their CEOs in the period of 1998-2003. Analysis of variance has been conducted to clarify if the study variables have significant mean differences among those companies that changed their CEOs and those that did not. As a result, it is found that some types of manipulation might happen related to some study variables ; and beside others, the mostly preferred variables are general managerial costs and long term debts.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYönetim Değişikliğien_US
dc.subjectFinansal Rapor Manipülasyonuen_US
dc.subjectVaryans Analizien_US
dc.subjectCEO Turnoveren_US
dc.subjectFinancial Report Manipulationsen_US
dc.subjectANOVAen_US
dc.titleYönetim değişikliği ve finansal rapor manipülasyonlarıen_US
dc.title.alternativeCeo turnover and financial report manipulationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.authoridTR23563
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage10en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record