Now showing items 1-13 of 13

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   BOZKURT, Ö., BOZKURT, İ. (2011). İş tatminini etkileyen işletme içi faktörlerin eğitim sektörü açısından değerlendirilmesine yönelik bir alan araştırması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 1-18. ss. [1]
   BRANDABUR, A. (2008). Prof. Dr. F. Şenel Boydağ'ın anısına armağan. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1). [1]
   ÇELİK, F., KIZIL, İ. (2011). Banka sermaye yeterliliğinde Basel II yaklaşımı ve Türk bankacılığı. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 19-34. ss. [1]
   ÇEPNİ, E. (2008). Doç. Dr. İskender Hikmet’in anısına armağan. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1). [1]
   ÇİFTER, F. (2008). Arş. Gör. Mustafa Fidan’ın anısına armağan. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1). [1]
   ÇİNKO, M. (2011). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Ocak ayı etkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 47-54. ss. [1]
   ÇÖL, G. (2011). Algılanan güçlendirmenin işgören performansı üzerine etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 35-46. ss. [1]
   İNAL, S. (2011). Beynin algılama süreci, yazma ve kümeleme stratejisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 55-64. ss. [1]
   SELİM, S. (2011). Determinants of house prices in Turkey: a hedonic regression model. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), pp. 65-76. [1]
   TAŞDEMİR, H., GİRGİN, A.P. (2011). III. Sütuna ilişkin ilk ön karar davası - Gözütok ve Brügge kararına ilişkin bir değerlendirme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 77-88. ss. [1]
   TEKER, S., KARAKURUM, E., TAV, O. (2011). Yatırım fonlarının risk odaklı performans değerlemesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 89-105. ss. [1]
   TURAN, A.H., ÇOLAKOĞLU, B.E. (2011). Yüksek öğrenimde öğretim elemanlarının teknoloji kabulü ve kullanımı: Adnan Menderes Üniversitesinde ampirik bir değerlendirme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 106-121. ss. [1]
   YILMAZ, V., ÇELİK, H. (2011). A statistical approach to estimate the wind speed distribution: the case of Gelibolu region. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), pp. 122-132. [1]