Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Birleşik sözcük mü öbek mi? 

  Yasemin Çürük (Ankara Üniversitesi, 2019)
  Birleşik sözcük, birden fazla sözcüğün birleşmesiyle ortaya çıkan bir yapı olduğu için birden fazla sözcüğün bir araya geldiği yapılarla karıştırılmaktadır. Özellikle de hem tanım hem de yapı bakımından en çok benzerlik ...
 • Peyami Safa’nın Sözde Kızlar romanında kadın kimlikleri 

  Yavuz, Ayşe Duygu (Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2019)
  20. yüzyılın başında Osmanlı’da toplumsal cinsiyetin milliyetçi görüşlerle şekillendirilmesi söz konusudur. Bunun en açık örneklerini dönemin edebi üretiminde -bilhassa roman türünde yazılmış eserlerde- gözlemek mümkündür. ...
 • Sözcük türetme yöntemi olarak ikileme 

  Çürük, Yasemin (Aktuell, 2018-09)
  Reduplication is a common style of expression in the World languages. Turkish is also one of the languages commonly used these reduplications. For this reason, reduplications have been studied for many times. These studies ...
 • Orhon Yazıtlarında birleşik sözcükler 

  Çürük, Yasemin (Ankara Üniversitesi, 2018)
  Birleştirme yöntemi, Türkçede en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Sadece Türkiye Türkçesinde değil, Eski Türkçede de birleştirme yönteminden yararlanılmıştır. Bu çalışmada, Orhon Yazıtları’nda yer alan birleşik sözcükler ...