Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErdinç, Tahsin
dc.date.accessioned2016-12-22T14:13:21Z
dc.date.available2016-12-22T14:13:21Z
dc.date.issued2011-07
dc.identifier.citationErdinç, T. (2011). Tüketicinin korunmasına ilişkin haklarla ilgili anayasal ve yasal düzenlemelerin nitelikleri ve anayasada almaları gereken yerler. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-14.en_US
dc.identifier.issn1694-528X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/2838
dc.descriptionErdinç, Tahsin (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractÇeşitli nedenlerle tüketici korunması gereken bir kişidir; zira tüketici bir yandan sözleşmenin karşı tarafını teşkil eden üretici, imalatçı, ithalatçı, satıcı karşısında ekonomik bakımdan güçsüz bir konumdadır. Ayrıca satın aldığı mal ya da hizmetin nasıl, hangi hammaddelerle, hangi teknolojiyle üretilip kendisine verildiğini ve sağlığı ya da huzuru için arz ettiği riskleri bilmeyen ve bilemeyen, bu nedenlerle bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gereken bir kişidir. Bu sebeplerle de güçsüz ve korunmaya muhtaç bir konumdadır. Bu itibarla, esasen tüketici haklarının insan hakları olduğu konusunda ve tüketicinin korunmasıyla ilgili olan tüketici hukukunun da sosyal nitelikli bir hukuk olarak kabul edilmesi gerektiği hususunda bir tartışma bulunmamaktadır. Tüketici haklarını Anayasa Hukuku temelinde ele almaya gayret eden işbu çalışma, Anayasa ve temel hak ve özgürlükler bağlamında mevzubahis hakların sosyal hak niteliklerinin belirlemesi amacını taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractConsumer is a person who for various reasons, need to be protected; cosumer, which constitutes the opposite side of the contract manufacturer, manufacturer, importer, dealer is located opposite the economically weak. Also how to purchase the goods or services, which raw materials, technology elements, which was given to him, and for the supply of health or peace of mind and did not know who does not know the risks are, therefore, a person must be informed and enlightening. For these reasons, That is a position in the weak and vulnerable. In this respect, it is essentially about human rights, consumer rights, consumer law and consumer protection in the law also should be considered as a social character, there is a discussion of respect. Consumer rights and who strives to address the Constitutional Law on the basis of this study was entirely absent in the context of the constitutional and fundamental rights and freedoms, rights, social rights are intended to identify attributes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Dünyası Araştırmaları Vakfıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTüketici Haklarıen_US
dc.subjectİnsan Haklarıen_US
dc.subjectSosyal Devleten_US
dc.subjectTüketicinin Korunması Hakkında Kanunen_US
dc.subjectConsumer Rightsen_US
dc.subjectHuman Rightsen_US
dc.subjectSocial Rightsen_US
dc.subjectWelfare Stateen_US
dc.subjectThe Law Concerning Protection of Consumersen_US
dc.titleTüketicinin korunmasına ilişkin haklarla ilgili anayasal ve yasal düzenlemelerin nitelikleri ve anayasada almaları gereken yerleren_US
dc.title.alternativeThe qualification of the constitutional and legal regulations about the rights concerning protection of consumers and their constitutional placeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik Bakış Dergisien_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.authoridTR35804en_US
dc.identifier.issue25en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage14en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorErdinç, Tahsin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record