Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemirel, Naim
dc.contributor.authorBalcı, Murat
dc.date.accessioned2016-12-21T19:28:47Z
dc.date.available2016-12-21T19:28:47Z
dc.date.issued2011-07
dc.identifier.citationDemirel, N., Balcı, M. (2011). Avukatın iletişiminin dinlenmesi hakkında alman anayasa mahkemesi kararı. Küresel Bakış, 1(2), 77-86.en_US
dc.identifier.issn2146-1376
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/2832
dc.descriptionDemirel, Naim (Dogus Author) -- Balcı, Murat (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractKarara konu olayda ( E. ) kaçırılmış ve daha sonra kendisine susması için para ödendiği iddiaları ortaya atılmıştır. Soruşturma yürütülürken, kaçırılan kişinin avukatına ait telefonlar mahkeme kararı ile dinlenmiştir. Dinleme kararında kaçırılan kişinin avukatı ile görüşeceği ve bu şekilde (E.) yi kaçıran failler hakkında bilgi edinilebileceği düşünülmüştür. Ancak avukat bu yönde bir görüşme yapmamıştır. Anayasa mahkemesine başvuran avukat mesleğini serbestçe icra etme hakkı ve telefon haberleşmesinin gizliliği hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Alman Anayasa Mahkemesi, burada telefon dinleme tedbirine başvuru için orantılılık şartının gerçekleşmediği, avukatın suç faillerine aracılık yapmadığı, mağdur tarafın ise rızası olmadan telefonlarının dinlendiği için telefon dinlemesine ilişkin mahkeme kararlarının avukatın avukat mesleğini serbestçe icra etme hakkı ve telefon haberleşmesinin gizliliği hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir. Kararda avukatın ceza mahkemesinde savunma görevi üstlenmediği müddetçe, müdafiye tanınan haklardan yararlanamayacağı da vurgulanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Adalet Akademisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAlman Anayasa Mahkemesien_US
dc.subjectTelefon Haberleşmesinin Gizliliği Hakkıen_US
dc.subjectMesleğini Serbestçe İcra Etme Hakkıen_US
dc.titleAvukatın iletişiminin dinlenmesi hakkında Alman anayasa mahkemesi kararıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKüresel Bakışen_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalıen_US
dc.authoridTR188750en_US
dc.authoridTR181868en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorDemirel, Naim
dc.institutionauthorBalcı, Murat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record