Show simple item record

dc.contributor.authorÜçışık, Hasan Fehim
dc.date.accessioned2016-12-16T09:10:13Z
dc.date.available2016-12-16T09:10:13Z
dc.date.issued2016-11
dc.identifier.citationÜçışık, H. F. (2016). Olağanüstü hal kararnamelerinin denetlenmesi. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 8(20), 519-525.en_US
dc.identifier.issn1307-1955
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/2797
dc.descriptionÜçışık, Hasan Fehim (Dogus Author)en_US
dc.description.abstract1982 Anayasasına göre, olağanüstü yönetim usulleri, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halidir. Olağanüstü Hal, tabii afet ve ağır ekonomik bunalım (m.119) veya şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması (m.120) sebebiyle ilan edilebilir. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığın da toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere Olağanüstü Hal ilan edebilir (m. 120). Bu karar Resmi Gazetede yayımlanır ve hemen Meclisin onayına sunulur. Meclis tatildeyse derhal toplantıya çağrılır. Meclis Olağanüstü Hal süresini değiştirebilir. Süre her defasında dört ayı geçmemek üzere uzatılabilir (m. 121 /I). Olağanüstü Hallerde temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya durdurulacağı , halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı , kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği , görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir (m. 121/II).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherLegal Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectOlağanüstü Halen_US
dc.subject1982 Anayasasıen_US
dc.subjectSıkıyönetimen_US
dc.titleOlağanüstü hal kararnamelerinin denetlenmesien_US
dc.title.alternativeReview of state of emergency bylawsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisien_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR104012en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage519en_US
dc.identifier.endpage525en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÜçışık, Hasan Fehim


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record