Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGünel, Alptekin
dc.date.accessioned2016-10-14T08:01:49Z
dc.date.available2016-10-14T08:01:49Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationGünel, A. (2004). Regresyon denkleminin başarısını ölçmede kullanılan belirleme katsayısı ve kritiği. C. T. Gürsoy (Ed.), Prof. Dr. Zeyyat Hatiboğlu’na Armağan içinde (199-211 ss.). İstanbul: Lebib Yalkın Yayımları.en_US
dc.identifier.isbn9759640317
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/2635
dc.descriptionGünel, Alptekin (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractBu makalede, regresyon analizinin konu ile ilgili hususları kısaca tekrarlandıktan sonra, örnek regresyon denkleminin göreceli etkinliğini belirlemede kullanılan "belirleme katsayısı"nın (R^2) kullanılmasındaki isabet üzerinde durulmuş ve kullanıma ilişkin sorunlara işaret edilmiştir. R^2 sistematik hata ile yüklü bir istatistik olup, sistematik hata düzeyi, sabit bağımsız değişken sayısı için, R^2 değeri yükseldikçe ve/veya örnek büyüklüğü arttıkça azalmaktadır. R^2’nin ilgili literatürde, üzerinde durulmayan bir özelliği, regresyon denkleminin "eğimi" ile bağıntılı olduğudur. Aynı düzeyde başarılı iki regresyon denkleminden, eğimi daha yüksek olanın fi değeri de daha büyük hesaplanmaktadır. Örnek büyüklüğünü dikkate alarak hesaplanan "düzeltilmiş R^2" ise, örnek büyüklüğünün belirli bir değerin altına kalması durumunda, negatif değerler almaktadır. R^2'nin özellikleri dikkate alındığında, belirleme katsayısının tek başına, regresyon denkleminin özelliklerini temsil edemediği, bu nedenle, regresyon denklemlerinin başarılarının karşılaştırılmasında, ek kriterlere de gerek olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu ek kriterler, örnek büyüklüğü, denklemin eğimi ve denklemin standart hatası ile hata varyansının R^2 'ye oranı olabileceği gibi, düzeltilmiş R^2 durumunda, örnek büyüklüğünün R^2 değerini negatif yapan eşik değeri ile ( 7-S y.x / Sy) istatistiği kombinasyonu da kullanılabilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherLebib Yalkın Yayımlarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRegresyon Denklemien_US
dc.subjectBelirleme Katsayısıen_US
dc.titleRegresyon denkleminin başarısını ölçmede kullanılan belirleme katsayısı ve kritiğien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalProf. Dr. Zeyyat Hatiboğlu’na Armağanen_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.identifier.startpage199en_US
dc.identifier.endpage211en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorGünel, Alptekin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record