Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇınar, Çağatay
dc.date.accessioned2016-09-06T09:00:40Z
dc.date.available2016-09-06T09:00:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationÇınar, Ç. (2015). ABD'de dolandırıcılık suçu. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 7(18), 23-55en_US
dc.identifier.issn1307-1955
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/2590
dc.descriptionÇınar, Çağatay (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractAmerika'da dolandırıcılık suçu, hem eyaletler hem de federal ka- nunlarda düzenlenmiştir. Dolandırıcılık suçunun ABD'de düzenlenmesi ve cezalandırılmasında Türk Hukukundan önemli farklılıklar yanında benzerliklerde bulunmaktadır. Türk hukukuyla benzer yönü Amerika'da dolandırıcılık suçunun oluşması için yapılan hilenin esaslı bir mahiyet arzetmesi şartının aynen Türk hukukunda olduğu gibi aranmasıdır. Buna karşın ABD'de dolandırıcılık suçu klasik Anglo-Sakson Hukuku'nda olduğu gibi özellikle eyaletler bazında hırsızlık suçundan ayrı bir suç değil, onun bir türü olarak değerlendirilmektedir. Federal kanunlarda yer alan dolandırıcılık ile ilgili düzenlemeler daha çok "beyaz yaka suç- ları"nı (White Collar Crimes) içermekte ve sahtecilik gibi pek çok fiil ile dolandırıcılık bir arada değerlendirilmektedir. Bu yönden ABD'de do- landırıcılık suçunun ele alınış tarzı Türkiye'den farklıdır.en_US
dc.description.abstractCriminal fraud in United States of America is regulated both in fe- deral and state laws.There are some similarities as wells as differences from Legal Code of Turkey.The major similarity is that the deceit in criminal fraud in US Legal Code should be mainstream. However, criminal fraud in state laws is classsified as a part of theft like classical Anglo-Saxon Legal Code. (Except United Kingdom) On the other hand, regulations on "fraud" in federal laws pertains mainly to "White Collar Crimes" as well as "counterfeiting", "bribery", and many other... In this respect, criminal fraud in the United States of America is regarded differently than in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherLegalen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectCeza Hukukuen_US
dc.subjectABDen_US
dc.subjectDolandırıcılıken_US
dc.subjectCriminal Lawen_US
dc.subjectUSAen_US
dc.subjectFrauden_US
dc.titleABD'de dolandırıcılık suçuen_US
dc.title.alternativeCrime of fraud in USAen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisien_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.authoridTR114684en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue18en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage55en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÇınar, Çağatay


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record