Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorArıkan, Esra
dc.contributor.authorKutan, Bora
dc.date.accessioned2014-07-10T10:43:38Z
dc.date.available2014-07-10T10:43:38Z
dc.date.issued2012-05
dc.date.submitted2012-05
dc.identifier.citationKUTAN, B. (2012). The influence of country of origin on consumers' decisions: effects on willingness to purchase foreign products. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/258
dc.description.abstractIn today‟s world, the existence of manufacturing firms is dependent upon target consumers‟ perceptions toward their products. Globalization and international networks of companies are enriched by both past and current experiences of different cultures and nations that might have either positive or negative impact on their trade relations. This situation poses a vital necessity to understand consumers‟ feelings towards both local and foreign products. Therefore, it creates significance for marketing managers to understand consumers‟ feelings on foreign products to forecast new marketing strategies for different countries. The purpose of the present study was to fulfill a gap in the literature via testing empirically the influential factors of country of origin in order to understand Turkish consumers‟ perception toward Greek made products. This study proposes a conceptual model that identifies the correlations between consumer ethnocentrism, animosity, product judgments for foreign products and willingness to buy foreign made products. In order to test the hypotheses that were developed based on the model, a customer survey was developed and utilized. The questionnaire contains of 37 questions. The participants of the study were chosen through convenience sampling method and a total of 100 Turkish adult consumers who are living in Istanbul were surveyed. The analyses provided important results regarding the correlations between the components of model. Thus, the findings support most of the hypothesized relationships between the variables, as in the proposed model. Finally, our conclusions are presented with discussion of findings, implications to managers, limitations of the study and any suggestions for future research.en_US
dc.description.abstractGünümüzde, üretim yapan firmaların varlıklarını sürdürebilmesi, hedef tüketicilerin onların ürünlerine karşı olan algılarıyla doğrudan ilgilidir. Küreselleşme ve firmalar arasındaki uluslararası bağlantılar farklı kültürlerin mevcut veya geçmişteki deneyimlerinden dolayı, firmaların ticari ilişkilerini olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Bu durum, tüketicilerin yerli ve yabancı ürünlere karşı algılarının anlaşılabilmesi açısından oldukça önem teşkil etmektedir. Bu nedenle, pazarlama yöneticileri tarafından farklı ülkelerde yeni pazar stratejilerileri oluşturulurken ilgili ülkelerdeki yerli tüketicilerin yabancı menşeli ürünlerle ilişkin düşüncelerininin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, literatürde çok fazla incelenmeyen bir konu olan menşe ülke etkisini oluşturan etkenler doğrultusunda, Türk tüketicilerinin Yunan menşeli ürünlere karşı olan algısını deneysel olarak test edip araştırmaktır. Bu çalışmada oluşturulan kavramsal modelde, tüketici etnosentrizmi, düşmanlığı, yabancı menşeli ürünlere karşı olan ürün yargısı ve tüketicilerin yabancı menşeli ürünleri alma istekliliği arasındaki ilişkiler kullanılmıştır. Modeldeki hipotezleri test etmek amacıyla, tüketici anketine dayalı bir yol geliştirilmiştir. Anket 37 sorudan oluşup tüketicilere uygulanmıştır. Bu çalışma, kolaylık örneklemesi yöntemiyle İstanbul‟da yaşayan 100 Türk tüketicinin ankete katılımı vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Analizler, modeli oluşturan elemanlar arasındaki ilişkilerin açıklanması bakımından oldukça önemli sonuçlar ortaya koymuştur. Bulgular, önerilen modeldeki değişkenler arasındaki ilişkilerin çoğunu desteklemiştir. Son bölümde, bulguların tartışılması, yöneticiler için tavsiyeler, araştırmanın kısıtları ve gelecekte yapılacak araştırmalar için fikir önerilerine yer verilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectMenşe Ülkeen_US
dc.subjectSatınalmaen_US
dc.subjectSatınalma Davranışıen_US
dc.subjectSatınalma Kararıen_US
dc.subjectTüketici Algısıen_US
dc.subjectTüketici Tercihlerien_US
dc.subjectTüketicileren_US
dc.subjectYabancı Ürünleren_US
dc.subjectCountry of Originen_US
dc.subjectPurchaseen_US
dc.subjectPurchasing Behaviouren_US
dc.subjectPurchasing Decisionsen_US
dc.subjectConsumer Perceptionen_US
dc.subjectConsumer Preferencesen_US
dc.subjectConsumersen_US
dc.subjectForeign productsen_US
dc.titleThe influence of country of origin on consumers' decisions: effects on willingness to purchase foreign productsen_US
dc.title.alternativeMenşe ülkenin tüketici kararına etkisi: yabancı ürünleri satın alma isteğine yönelik etkileren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorKutan, Bora


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess