Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEremsoy, Cemile Ekin
dc.contributor.authorYılmaz, Merve
dc.date.accessioned2016-07-22T14:01:35Z
dc.date.available2016-07-22T14:01:35Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationYılmaz, Merve (2015). Psychometric properties of the Turkish versions of the relationship - related obsessive compulsive inventory and partner - focused obsessive compulsive symptoms inventory. Unpublished master's thesis. Istanbul: Doğuş University Institute of Social Sciences.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/2580
dc.descriptionYılmaz, Merve (Dogus Author) -- 27.01.2018 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.en_US
dc.description.abstractPek çok araştırma Obsesif Kompulsif Bozuklu'ğun (OKB) mesleki, sosyal ve kişiler arası işlevleri etkilediğini belirtmesine rağmen, az sayıda çalışma OKB'nin romantik/yakın ilişkilere olan etkisini incelemiştir. Bu yüzden ilişki odaklı obsesif kompulsiyon semptomları OKB literatüründe yeni araştırılan bir konudur. İlişki Obsesyon Kompulsiyon Envanteri (İOKE) ve Partnere İlişkin Obsesif Kompulsiyon Semptom Envanteri (PİOKSE) ilişkinin kendisine ya da partnere ilişkin olan obsesyon (örneğin, şüphe ve endişe), kompulsiyon ya da nötrleme davranışlarının (örneğin, kontrol etme ve karşılaştırma yapma) derecesini ölçmek için kullanılmaktadır. Bu iki ölçek bahsedilen değişkenlerin İlişki Odaklı Obsesif Kompulsif Bozukluğu'nda (İOKB) karşılıklı olarak nasıl bir rol oynadığını da incelemektedir. Bu çalışmanın amacı, bu ölçekleri ülkemize uyarlamak ve Türkçe versiyonlarının psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırma örneklemi çoğunun üniversite öğrencisi olduğu 426 Türk genç yetişkinden oluşmaktadır. Katılımcılar depresyon, kaygı, öz-güven, ilişki doyumu, ilişki ambivalansı, güvensiz bağlanma çeşitleri ve OKB semptomları ve inanç belirtilerini değerlendiren ölçüm araçlarından oluşan ölçek setini doldurmuşlardır. İOKE'nin ve PİOKSE'nin geçerlik ve güvenirlik analizleri doğrulayıcı faktör analizleri, iç tutarlılık analizleri ve diğer ilişkili ölçeklerle olan korelasyonlarına dayanılarak incelenmiştir. Ölçeklerin Türkçe versiyonlarının psikometrik özelliklerine dair sonuçları ölçeklerin ülkemizde tatminkâr düzeyde geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu çalışma ile İOKE ve PİOKSE'nin ülkemizde yapılacak araştırmalar için geçerli ve güvenilir birer ölçüm aracı olduğu kanıtlanmıştır.en_US
dc.description.abstractAlthough many research have suggested that OCD can affect occupational, social, and interpersonal functioning, few research studies have examined the effects of OCD on romantic/intimate relationships. Thus, relationship-related obsessive compulsive symptoms are newly research topic for OCD literature. Relationship Obsessive Compulsive Inventory (ROCI) and Partner-Related Obsessive Compulsive Symptoms Inventory (PROCSI) have been used to assess the severity of obsessions (i.e., doubts and preoccupations), compulsions or neutralizing behaviors (i.e., checking and making comparisons) which are based on relationship itself or relationship partner. These two scales have been used to examine how these variables play a role in the Relationship Obsessive Compulsive Disorder (ROCD). The aim of the current study was to conduct the adaptation of these scales into Turkish language and to investigate the psychometric properties of the Turkish versions. The sample of the study consisted of 426 Turkish young adults who were mostly university students. Participants completed a set of questionnaires including scales measuring depression, anxiety, self-esteem, relationship satisfaction, and OCD related symptoms and cognitions. The reliability and validity of the ROCI and PROCSI were investigated by examining the confirmatory factor analyses, internal consistencies, and correlations with other related constructs. Results regarding the psychometric properties of the study indicate satisfactory reliability and validity of the Turkish versions of these two scales. The ROCI and PROCSI proved to be reliable and valid assessment tools for future research in Turkey.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectPsychometric Propertiesen_US
dc.subjectRelationshipen_US
dc.subjectRelationship Related Obsessive Compulsive Inventoryen_US
dc.subjectPartner Focused Obsessive Compulsive Symptoms Inventoryen_US
dc.titlePsychometric properties of the Turkish versions of the relationship-related obsessive compulsive inventory and partner-focused obsessive compulsive symptoms inventoryen_US
dc.title.alternativeİlişki-odaklı obsesif kompulsif envanteri ve partner-odaklı obsesif kompulsif semptom envanterinin Türkçe versiyonlarının psikometrik özelliklerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.authoridTR197765en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorYılmaz, Merve


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record