Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTütüncü, Asiye
dc.contributor.authorZengin, Hilmi
dc.date.accessioned2016-07-19T13:17:14Z
dc.date.available2016-07-19T13:17:14Z
dc.date.issued2016-07-01
dc.identifier.citationTütüncü, A., ve Zengin, H. (2016). Türkiye’de kayıtdışı ekonominin boyutunun tahmini. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17(2), 195-209.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/2568
dc.description.abstractBu çalışmada amaç, Türkiye’de kayıtdışı ekonominin boyutunu tahmin etmektir. 2005:4-2013:4 dönemini kapsayan İstihdam Yaklaşımına göre, kayıtdışı istihdamın kurumsal olmayan nüfusa oranı, ortalama %5 olarak tahmin edilmiştir. 2005:4-2015:2 dönemi kullanılarak Basit Parasal Oran Yaklaşımı ile hesaplanan kayıtdışı ekonominin GSYİH'ya oranı ortalama %8 olarak bulunmuştur. Ayrıca elde edilen bulgular, kayıtdışı ekonomi faaliyetlerinin, ekonomik kriz döneminde artış eğilimine sahip olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to estimate the size of the underground economy for Turkey. According to the Employment Approach for the period of 2005:4-2013:4, the ratio of underground employment to the non-institutional population is estimated average 5%. The ratio of underground economy to the GDP is estimated average 8% by the Simple Currency Ratio Approach for the period of 2005:4-2015:2. Furthermore, the findings indicate that the growing of underground economy has a tendency to increase during the crisis period.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKayıtdışı Ekonomien_US
dc.subjectİstihdam Yaklaşımıen_US
dc.subjectBasit Parasal Oran Yaklaşımıen_US
dc.subjectUnderground Economyen_US
dc.subjectThe Employment Approachen_US
dc.subjectThe Simple Currency Ratio Approachen_US
dc.titleTürkiye’de kayıtdışı ekonominin boyutunun tahminien_US
dc.title.alternativeEstimating the size of underground economy in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.authoridTR240524en_US
dc.authoridTR7505en_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage195en_US
dc.identifier.endpage209en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record