Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHepsağ, Aycan
dc.date.accessioned2014-07-10T10:04:47Z
dc.date.available2014-07-10T10:04:47Z
dc.date.issued2011-01
dc.identifier.citationHEPSAĞ, A. (2011). Mali politikaların sürdürülebilirliğinin yapısal kırılmalı periyodik birim kök testi ile analizi: Türkiye örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(1), 32-45. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/246
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde uygulanan mali politikaların sürdürülebilirliğini, dönemler arası borçlanma kısıtı yaklaşımından hareketle araştırmaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda örnek dönemi olarak ele alınan 1990:1–2008:4 döneminde sürdürülebilirlik göstergesi olarak kabul edilen kamu toplam borç stokunun gayri safi yurtiçi hâsılaya oranı olan Borç/GSYİH değişkenine “yapısal kırılmalı periyodik birim kök testi” uygulanmıştır. Elde edilen ampirik bulgular Türkiye ekonomisinde mali politikaların sürdürülebilirlik durumunun periyodik davranışlar sergilediğini; uygulanan mali politikaların yapısal kırılma ve periyodik davranışlar altında “sürdürülemez” olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the sustainability of fiscal policies that administered in Turkish economy within the framework of Intertemporal Borrowing Constraint approach. Towards to the aim of study, for the sample period that covers 1990:1-2008:4, the periodic unit root test with structural break is applied to the ratio of Total Public Debt Stock to Gross Domestic Product, Debt/GDP variable, which is assumed as the indicator of sustainability. The empirical findings show that the sustainability circumstance of fiscal policies that administered in Turkish economy exhibits periodic behaviors and also show that the administered fiscal policies are “unsustainable” under the structural break and periodic behaviors.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYapısal Kırılmalı Periyodik Birim Kök Testien_US
dc.subjectPeriyodik Otoregresif Modelleren_US
dc.subjectSürdürülebilirliken_US
dc.subjectPeriodic Unit Root Test with Structural Breaken_US
dc.subjectPeriodic Autoregressive modelsen_US
dc.subjectSustainabilityen_US
dc.titleMali politikaların sürdürülebilirliğinin yapısal kırılmalı periyodik birim kök testi ile analizi: Türkiye örneğien_US
dc.title.alternativeThe analysis of sustainability of fiscal policies by periodic unit root test with structural break: the case of Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.authoridTR119469
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage32en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record