Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaşseven, Özlem
dc.date.accessioned2014-07-09T12:40:37Z
dc.date.available2014-07-09T12:40:37Z
dc.date.issued2011-07
dc.identifier.citationTAŞSEVEN, Ö. (2011). The Wagner’s law: time series evidence for Turkey, 1960-2006. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12 (2), 304-316.ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/275
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/245
dc.description.abstractIn this paper the Wagner’s Law for Turkey for the period 1960-2006 is analyzed. Wagner’s law investigates whether there is a long run relationship between government expenditures and the gross national product of a country. The paper uses modern time-series econometric techniques to test the validity of law’s proposition. Cointegration analysis is used to test the validity of the Wagner’s law. Our results suggest that Wagner’s law is validated for two formulations using the definition given by Florio & Colutti (2005) according to the elasticity measures for the period under consideration. In this paper the Toda-Yamamoto tests of Granger causality, short and long run properties of the model within an error correction model are examined. Estimated error correction models indicate that the Granger-causality between government expenditures and gross domestic product is bi-directional in the long run.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Türkiye için Wagner yasası 1960-2006 arası dönem için araştırılmıştır. Wagner Yasası kamu harcamaları ile milli gelir arasındaki uzun dönemli ilişki olup olmadığını araştırır. Bu çalışmada yasanın geçerliliği modern zaman serisi ekonometrik teknikleri ile test edilmiştir. Wagner Yasası’nın geçerliliğini test etmek için ko-integrasyon analizi kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre Florio ve Colutti (2005)’nın belirttiği elastikiyet ölçütlerine göre analiz edilen dönemde Wagner Yasası’nın iki formülasyonuna göre yasa kabul edilmiştir. Bu çalışmada Toda – Yamamoto Granger nedensellik testi, modelin kısa ve uzun dönem özellikleri hata düzeltme modeli çerçevesinde incelenmiştir. Tahmini hata düzeltme modeline göre uzun dönemde kamu harcamaları ve gayri safi yurt içi milli hasıla arasındaki Granger nedensellik çift taraflıdır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectWagner’s lawen_US
dc.subjectGovernment Expendituresen_US
dc.subjectCo-integrationen_US
dc.subjectCausalityen_US
dc.subjectTurkish Economyen_US
dc.subjectWagner Yasasıen_US
dc.subjectKamu Harcamalarıen_US
dc.subjectKo-integrasyonen_US
dc.subjectNedenselliken_US
dc.subjectTürkiye Ekonomisien_US
dc.titleThe Wagner’s law: time series evidence for Turkey, 1960-2006en_US
dc.title.alternativeWagner yasası: Türkiye örneği, 1960-2006en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.authoridTR102382
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage304en_US
dc.identifier.endpage316en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorTaşseven, Özlem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record