Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜzümcü, Nurzen
dc.date.accessioned2016-03-23T15:02:31Z
dc.date.available2016-03-23T15:02:31Z
dc.date.issued2016-01
dc.identifier.citationÜzümcü, N. (2016). Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin gelir düzeyi kümelerinin yıllara göre değişimi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17(1), 27-37.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/2449
dc.description.abstractBu çalışmada yabancı turistlerin milliyetlerinin gelir düzeyine göre 2007-2012 arasındaki her yıl için kümelemesi yapılmıştır. Burada amaç, “Yüksek”, “Orta” “Düşük” olarak etiketlenen gelir düzeyi kümelerinde yer alan ülkelerin yıllar içerisindeki değişimini gözlemlemektir. Bu çalışmanın, yıllar itibariyle gelir düzey grupları değişkenlik gösteren turistlerin geldiği ülkelerin tespit edilmesi, bu değişikliğinin sebeplerinin araştırılması ve gelir düzeyi grupları için ortak turizm stratejileri geliştirilmesi açısından yol gösterici olması amaçlanmaktadır. Veri seti TUIK’in web sitesinden elde edilmiştir. Kümeleme için Bulanık C-Ortalamalar kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde, aynı ülkelerden gelen yabancı turistlerin gelir düzeylerinin yıllar itibari ile çok değişkenlik göstermediği, ancak genellikle “düşük” gelir gruplu turistlerin geldiği gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, clustering of nationals of foreigner tourists is done for each year between 2007 and 2012 years. The objective in here is observed the variation by years of countries that are in level of income cluster as labeling “High”, “Middle”, “Low”. It is aimed that this study is be a guide in terms of detection coming countries of tourists varying the groups of level of income by years, investigation of reasons of this variation, developing of common tourism strategies for groups of level of income. Data set are obtained by web site of TUIK. Fuzzy C-Means are has been used for clustering. At the results of analyses, it is observed that the level of income of foreigner tourists coming same countries do not vary by years, however, tourists with “low” income groups come.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKümeleme Analizien_US
dc.subjectTurist Profilien_US
dc.subjectBulanık C-Ortalamalar Algoritmasıen_US
dc.subjectClustering Analysesen_US
dc.subjectTourist Profileen_US
dc.subjectFuzzy C-Means Algorithmen_US
dc.titleTürkiye’ye gelen yabancı turistlerin gelir düzeyi kümelerinin yıllara göre değişimien_US
dc.title.alternativeAlteration clusters of income level of foreign tourists that come to Turkey by yearsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.identifier.endpage37en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record