Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUzay, Nisfet
dc.contributor.authorDemir, Mustafa
dc.contributor.authorYıldırım, Ertuğrul
dc.date.accessioned2014-07-08T10:21:34Z
dc.date.available2014-07-08T10:21:34Z
dc.date.issued2012-01
dc.identifier.citationUZAY, N., DEMİR, M., YILDIRIM, E. (2012). İhracat performansı açısından teknolojik yeniliğin önemi: Türkiye imalat sanayi örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (1), 147-160. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/304
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/227
dc.description.abstractTeknolojik yenilikler ihracat performansının arttırılmasında önemlidir. Fakat teknolojik yeniliklerin girdisi olarak kabul edilen Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının ihracat performansı üzerindeki etkilerini araştıran ampirik literatürde birbiriyle uyumlu olmayan sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmanın amacı, literatürdeki tartışmaya katkı sağlamaktır. Çalışmada 1995–2005 yılları arasında Türkiye imalat sanayi sektörlerinin yapmış oldukları ihracat ile Ar–Ge harcamaları arasındaki ilişki panel veri analizi ile test edilmiştir. Ar-Ge harcamalarının ihracat üzerindeki etkisinin daha çok gecikmeli olarak ortaya çıktığı bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractTechnological innovations are important with regard to increasing export performance. However, the results that had been reached in the empirical literature investigating the effects of R&D expenses which is accepted as input of technological innovation on the export performance are not compatible with each other. The purpose of this study is to contribute to the discussion in the literature. Between years 1995–2005, a panel data analysis was used to test the relationship between Turkish manufacturing industries’ exports, and the R&D expenses. It was found that the effect of the R&D expenses on export performance was substantially lagged.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİhracaten_US
dc.subjectAr-Ge Harcamalarıen_US
dc.subjectTeknolojik Yeniliken_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectExporten_US
dc.subjectR&D Expenditureen_US
dc.subjectTechnological Innovationen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleİhracat performansı açısından teknolojik yeniliğin önemi: Türkiye imalat sanayi örneğien_US
dc.title.alternativeThe Importance of technological innovation from the perspective of export performance: the case of Turkish manufacturing industryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.authoridTR24566
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage147en_US
dc.identifier.endpage160en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record