Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHakkı, Aktaş
dc.contributor.authorGüney, Çetin Gürkan
dc.date.accessioned2015-12-22T11:47:30Z
dc.date.available2015-12-22T11:47:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationAktaş, H. ve Çetin Gürkan, G. (2015). İş-aile ve aile-iş çatışması ile bireysel performans etkileşiminde mesleki bağlılığın aracı rolü: hemşireler üzerinde bir araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16(2), 139-154.en_US
dc.identifier.isbn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/2263
dc.description.abstractİş-aile (İAÇ) ve aile-iş çatışmaları (AİÇ) bireysel performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu araştırmada bireysel performans ile İAÇ ve AİÇ arasındaki etkileşimde meslekî bağlılığın aracı rolünün açıklanması hedeflenmiştir. Araştırma kamu ve özel sağlık sektöründeki 464 hemşire üzerinde, internet kanalıyla, topla-bırak yöntemiyle, kolayda örneklem alınarak gerçekleştirilmiştir. Hemşirelerin İAÇ ve AİÇ algıları, meslekî bağlılık ve bireysel performans arasında anlamlı ilişkiler ile demografik değişkenler bağlamında da anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. AİÇ ile bireysel performans etkileşiminde meslekî bağlılığın kısmî aracılık etkisi mevcutken, İAÇ ile bireysel performans etkileşiminde meslekî bağlılığın aracılık etkisi olmadığı bulgulanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe conflicts between work-family (WFC) and family-work (FWC) negatively affect individual performance. This research was intended to explain the mediating role of occupational commitment in the interaction between individual performance and perceptions of WFC with FWC. The research was conducted via internet and used drop and collect method on an easy sample group composed of 464 nurses in public and private health sectors. The study shows that there are significant relationships between WFC and FWC, occupational commitment and individual performance and also significant differences in the context of demographic variables. It is determined the significant partial mediating effect of occupational commitment in the interaction of FWC and individual performance whereas the mediating effect of occupational commitment between WFC and individual performance is nonsignificant.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş-Aile ve Aile-İş Çatışmasıen_US
dc.subjectMesleki Bağlılıken_US
dc.subjectBireysel Performansen_US
dc.subjectWork-Family Conflicten_US
dc.subjectFamily-Work Conflicten_US
dc.subjectOccupational Commitmenten_US
dc.subjectIndividual Performanceen_US
dc.titleİş-aile ve aile-iş çatışması ile bireysel performans etkileşiminde meslekî bağlılığın aracı rolü: Hemşireler üzerinde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeMediating role of occupational commitment in the interactions of work-family & family-work conflict with individual performance: A research on nursesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.authoridTR23276en_US
dc.authoridTR39575en_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage139en_US
dc.identifier.endpage154en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record