Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkyıldız, Murat
dc.contributor.authorAdamış, Emel
dc.date.accessioned2014-07-02T13:08:57Z
dc.date.available2014-07-02T13:08:57Z
dc.date.issued2013-01
dc.identifier.citationAKYILDIZ, M., ADAMIŞ, E. (2012). Postmodernizm ve klan pazarlaması: dinsel topluluklara yönelik bir uygulama. 14(1), 27-44.ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/563
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/197
dc.description.abstractPost modern dönemde modern klan olarak tanımlanan toplulukların ortaya çıkması, klan pazarlaması olarak tanımlanan alternatif bir pazarlama yaklaşımının doğmasına yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren dinsel toplulukları, modern klan davranışları açısından tanımlamak ve klan pazarlamasının söz konusu topluluklara ne ölçüde uygulanabileceğini belirlemektir. Bu amaçla Çanakkale, Biga’da kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen topluluk üyeleriyle anket yapılmıştır. Analiz sonuçları, topluluğun bir ölçüye kadar modern klan niteliklerine sahip olduğunu, ancak üyelerinin çoğunun sembolik değerlerden haberdar olmadığını göstermiştir. Diğer taraftan üyelik türlerine göre davranış farklılıkları, üyelerin topluluğa bağlılığı ve toplulukla uyumlu davranış gösterip göstermediklerine yönelik kurulan hipotezler büyük ölçüde doğrulanmıştır. Bununla birlikte sonuçlar, üyelerin topluluğa karşı gösterdikleri uyum davranışının satın almaya yönelik tutumlarına yansımadığını göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe emergence of communities described as modern tribe in postmodern period has led to the occurrence of an alternative marketing approach – tribal marketing. The purpose of this study is to define the religious communities in Turkey in terms of modern tribe behaviors and to determine to what extent tribal marketing is applicable to the concerning communities. For this purpose, a questionnaire was administered to the community members selected by convenience sampling in Biga, Çanakkale. The results of analysis indicate that the community has characteristics of modern tribe to some extent although most of the members are not aware of symbolic values. On the other hand, the hypotheses intended to test behavioral differences regarding the level of membership types, affiliation of members to the community and whether they have adaptive behavior to the community were confirmed to a great extent. Yet the results also indicate that the adaptive behavior of members to the community does not reflect on their buying attitudes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKlan Pazarlamasıen_US
dc.subjectModern Klanlaren_US
dc.subjectTüketici Davranışlarıen_US
dc.subjectKlan Davranışlarıen_US
dc.subjectTüketici Klanlarıen_US
dc.subjectTribal Marketingen_US
dc.subjectModern Tribesen_US
dc.subjectConsumer Behaviorsen_US
dc.subjectTribal Behaviorsen_US
dc.subjectConsumer Tribesen_US
dc.titlePostmodernizm ve klan pazarlaması: dinsel topluluklara yönelik bir uygulamaen_US
dc.title.alternativePostmodernism and tribal marketing: an application for religious communitiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.authoridTR35664
dc.authoridTR157904
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.institutionauthorBelirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record