Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYeloğlu, Hakkı Okan
dc.contributor.authorVaroğlu, Abdulkadir
dc.date.accessioned2014-07-02T06:29:32Z
dc.date.available2014-07-02T06:29:32Z
dc.date.issued2013-07
dc.identifier.citationYELOĞLU, H., VAROĞLU, A. (2013). Interactions among populations and effects on founding rates: the case of financial intermediary institutions in Turkey: 1986-2005. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (2), 267-281.ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/569
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/185
dc.description.abstractÇalışmada, popülasyonların etkileşimi ve kurulma oranlarına etkileri Örgütsel Ekoloji Kuramı bağlamında incelenmiştir. Bunun için, Türkiye sermaye piyasasında faaliyet gösteren banka kökenli olan ve olmayan aracı kurumlar seçilmiştir. Her popülasyonun yoğunluğu, finansal faaliyetlerin büyüklüğü ve farklı zaman dilimleri bağımsız değişken olarak ele alınmış ve kurulma oranlarına olan etkileri görgül olarak test edilmiştir. Sonuçlar, banka kökenli aracı kurumların banka kökenli olmayan aracı kurumlara baskın bir etkisinin olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the interactions among populations and the effects on founding rates are examined within the context of organizational ecology theory. Two populations, bank intermediary institutions and non-bank intermediary institutions, which perform the same activities in the financial market in Turkey, are selected. Each population’s density, the amount of their financial activities and the different time periods are taken as independent variables and the effects of these variables on founding rates are tested empirically. The results show that the population of bank intermediary institutions has a dominant effect on the population of non-bank intermediary institutions.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgütsel Ekoloji Kuramıen_US
dc.subjectPopülasyonlar Arası Etkileşimleren_US
dc.subjectFinansal Aracı Kurumlaren_US
dc.subjectÖrgütsel Kurulma Oranlarıen_US
dc.subjectOrganizational Ecology Theoryen_US
dc.subjectInteractions Among Populationsen_US
dc.subjectFinancial Intermediary Institutionsen_US
dc.subjectOrganizational Founding Ratesen_US
dc.titleInteractions among populations and effects on founding rates: the case of financial intermediary institutions in Turkey: 1986-2005en_US
dc.title.alternativePopülasyonlar arası etkileşimler ve kurulma oranlarına olan etkileri: Türkiye’deki aracı kurumlar örneği: 1986-2005en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.authoridTR112237
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record