Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin Yarbağ, Pelin
dc.date.accessioned2015-08-03T12:13:50Z
dc.date.available2015-08-03T12:13:50Z
dc.date.issued2015-01
dc.identifier.citationŞAHİN YARBAĞ, P. (2015). Role of managers in solving conflicts in the organizations. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16 (1), 109-120 ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/887/pdf_129
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/1859
dc.description.abstractConflict means a clash of opinions in the simplest term. It is clear that clash of opinions will be everywhere if human is there and this will cause conflicts. In that case, it is possible and should be expected there will be conflicts in the organizations in which many different people work together, have different cultures and world views, with different education and equipments, different expectations and purposes. Firstly, this study defines conflict and conflict in the organization. It tries to emphasize the importance of the issue of conflict in the organization by focusing on reasons, sources, types and phases of the conflicts. The cause-effect relations are examined and suggestions for both managers and academicians are provided.en_US
dc.description.abstractÇatışma, en basit tanımı ile fikir ayrılığı demektir. İnsanın olduğu her yerde fikir ayrılıklarının yaşanabileceği, bunun da çatışmalara sebep olacağı aşikârdır. O halde birçok insanın bir arada çalıştığı, farklı kültür ve dünya görüşlerinin olduğu, farklı eğitim ve donanımlara sahip, farklı beklentiler ve amaçlar içerisinde bulundukları örgütlerde çatışmaların olması olağandır ve beklenmelidir. Bu çalışmanın başlangıcında çatışma ve örgütte çatışmanın tanımı yapılmaktadır. Çatışmaların sebepleri, kaynakları, türleri, evreleri üzerinde durarak örgütte çatışma konusunun önemi vurgulanmaya çalışılmaktadır. Örgütte çatışmanın fayda ve sakıncalarına değinilerek yöneticinin tercih yapmasını kolaylaştırmaya çalışılmaktadır. Çalışma boyunca sebep sonuç ilişkilerine değinilmiş, yönetici ve akademisyenler için öneriler getirilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectConflicten_US
dc.subjectConflict in Organizationİ Solving the Problemsen_US
dc.subjectRole of Managers in Solving Problemsen_US
dc.subjectÇatışmaen_US
dc.subjectÖrgütte Çatışmaen_US
dc.subjectÇatışmaların Çözümlenmesien_US
dc.subjectÇatışmanın Çözümünde Yöneticinin Rolüen_US
dc.titleRole of managers in solving conflicts in the organizationsen_US
dc.title.alternativeÖrgütlerde çatışmanın çözümlenmesinde yöneticinin rolüen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.authoridTR104228en_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.identifier.endpage120en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record