Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKarataş, Mümtaz
dc.date.accessioned2014-07-02T05:58:48Z
dc.date.available2014-07-02T05:58:48Z
dc.date.issued2013-07
dc.identifier.citationKARATAŞ, M. (2013). A multi foci closed curve: Cassini Oval, its properties and applications. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (2), 231-248.ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/661
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/183
dc.description.abstractCassini ovali, düzlem üzerindeki sabit iki noktaya olan mesafelerinin çarpımı yine bir sabit olan noktalar kümesinin oluşturduğu kuadratik bir eğri olarak tanımlanabilir. Benzersiz özellikleri ve geometrik profili, bu ovalleri pek çok askeri ve ticari alanda kullanılmasına imkan tanıyan üstün bir araç haline getirmiş, ayrıca analitik geometriye ve genel elips konseptinin ötesindeki matematik teorisiyle ilişkili diğer konulara yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışma kapsamında, Cassini ovallarinin çeşitli özellikleriyle ilgili analitik ifadeler geliştirilmiş ve farklı alanlardan örnekler kullanılarak söz konusu ovallerin uygulama alanlarına ilişkin özet bilgi verilmiştir.en_US
dc.description.abstractA Cassini oval is a quartic plane curve defined as the set (or locus) of points in the plane such that the product of the distances to two fixed points is constant. Its unique properties and miraculous geometrical profile make it a superior tool to utilize in diverse fields for military and commercial purposes and add new dimensions to analytical geometry and other subjects related to mathematics beyond the prevailing concept of ellipse. In this study we explore and derive analytical expressions for the properties of these curves and give a summary of its applications with distinct examples.en_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCassini Ovallerien_US
dc.subjectÇok Merkezli Eğrileren_US
dc.subjectCassini Ovalsen_US
dc.subjectMulti Foci Curvesen_US
dc.titleA multi foci closed curve: Cassini Oval, its properties and applicationsen_US
dc.title.alternativeÇok merkezli kapalı bir eğri: Cassini Ovali, özellikleri ve uygulamalarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record