Now showing items 1-18 of 18

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akın Sunay, N. (2013). 6102 sayılı yeni Türk ticaret kanunu kapsamında birleşmelerde alacaklıların korunması: Alacaklıları gerçekten koruyor muyuz? Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 5(13), 161-182. [1]
   Akın Sunay, N. (2013). Hakim şirketin azlık paylarını satın alma hakkı (TTK m.208). Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 5(13), 81-111. [1]
   Akın Sunay, N. (2015). İşçilerin yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarının ve aylık miktarının gelişimi ve değerlendirilmesi. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 7(18), 105-117. [1]
   Akın Sunay, N. (2015). Kamu sağlığı, ilaç patentleri ve uluslararası ticaret arasındaki ilişkiler üzerine bazı düşünceler. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 7(18), 105-117. [1]
   Akın Sunay, N. (2015). Mustafa Argun Köteli'nin "mimarlık sözleşmesi" monografisi özelinde Türk hukukunda mimarlık sözleşmesi ve mimarın sorumluluğu. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 6(16), 121-138. [1]
   ÇELİK, N.H. (2012). Haksız rekabet. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9 (2) 659-690.ss. [1]
   Eyrenci, Ö. (2016). İş hukuku açısından uluslararası hukuk: ulusal hukuk ilişkisi ve yargı kararları. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74, 381-396 [1]
   Hacıibrahimoğlu, N. (2014). Olağanüstü haller ve sıkıyönetim. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 6(15), 123-167. [1]
   Memişoğlu, S. Ö. (2014). Hukuk yargılamasında ilanen tebligat usulünün gerçek kişi tacirlere ve sermaye şirketlerine uygulanabilirliği. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 6(15), 81-121 [1]
   Memişoğlu, S. Ö. (2016). The impact of distinctiveness requirement on the registration of advertising slogans as a trademark in the light of Swiss, French and the EU court decisions. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 8(20), 267-300. [1]
   ÜÇIŞIK, H. G. (2011). Türk Hukuku'nda anonim şirket yönetim kurulu kararlarının sakatlığı konusunda getirilen düzenlemelerin değerlendirilmesi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 3 (5), 57-66.ss. [1]
   Üçışık, H. F. (2015). İşçilerin yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarının ve aylık miktarının gelişimi ve değerlendirilmesi. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 7(18), 101-104. [2]
   Üçışık, H. F. (2015). Sağlık meslek mensuplarının örgütlenmesinde eşitsizlik. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 7(17), 157-185. [1]
   Üçışık, H. F. (2015). Vakıf üniversiteleri ögretim üyelerinin çalışma esasları. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 6(15), 187-204. [1]
   Üçışık, H. F. (2016). İnsan hakları evrensel bildirgesinin geçim şartlarına ilişkin düzenlemeleri ve Türkiye uygulaması 10 Aralık 2015 insan hakları konferansı-IV. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 8(19), 163-170. [1]
   Üçışık, H. F. (2016). Olağanüstü hal kararnamelerinin denetlenmesi. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 8(20), 519-525. [1]
   Üçışık, H. G. (2016). Türk Ticaret Kanununda denetim sistemi ve bağımsız denetçinin üçüncü şahıslara karşı sorumluluğu. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 8(20), 501-517. [1]
   YALÇINDURAN, T. (2013). Türk Borçlar Kanunu’na göre ayıp nedeniyle konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracının erken tahliye etme imkanı. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 29 (2), 61-93.ss. [1]