Show simple item record

dc.contributor.authorGürdal, Gültekin
dc.contributor.authorTürkfidanı, Ata
dc.contributor.authorKutlutürk, Levent
dc.contributor.authorÇelik, Sönmez
dc.contributor.authorKeten, Burcu
dc.date.accessioned2014-06-25T18:55:37Z
dc.date.available2014-06-25T18:55:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationGürdal, G., Türkfidanı, A., Kutlutürk, L. Çelik, S. ve Keten, B. (çeviren), (2012). Araştırma kurumları için OpenAIRE kılavuzu. Türk Kütüphaneciliği, 26(2), 416-438.en_US
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ankos.gen.tr/belgeler/TK_OpenAIRE_kilavuzu.pdf
dc.identifier.urihttp://eprints.rclis.org/17619/
dc.identifier.urihttp://www.tk.org.tr/index.php/tk/article/view/377
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/127
dc.descriptionÇelik, Sönmez (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractBu metin, Araştırma Kurumlarına yardımcı olmak için 13.04.2011 tarihinde yayımlanan OpenAIRE Kılavuzu’nun çevirisidir. Çeviri, ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu üyeleri ve İYTE Kütüphanesi tarafından yürütülen OpenAIREplus Projesi, Türkiye Yardım Masası destek ekibinin işbirliği ile yapılmıştır. OpenAIRE Projesi, bir Avrupa Yardım Masası Sistemi aracılığıyla araştırmacılara Avrupa Komisyonu Yedinci Çerçeve Programıyla uyumlu bir destek sağlamayı; araştırmacıları, bu çerçeve program kapsamında fon desteği alan çalışmalarına ait çıktılarını OpenAIRE Portalı’na dahil bir kurumsal veya konusal arşivde yayımlamaları için desteklemeyi hedeflemektedir. OpenAIRE Projesinin devamı niteliğinde olacak bir proje olan OpenAIREplus’ın temel amacı ise, hakemli bilimsel yayınlara ve ilişkili veri setlerine sağlam çapraz bağlantılar sağlamaktır.en_US
dc.description.abstractThis text is transcript of OpenAIRE Guide which is prepared in order to help research institutions was released on 13.04.2011and translated with the cooperation of ANKOS Open Access and Institutional Repositories Grup members and OpenAIREplus project team of Turkey which is coordinated from Izmir Institute of Technology Library. OpenAIRE Project aims to support researchers in complying with the European Commission Seventh Framework Programme Open Access Pilot through a European Helpdesk System; support researchers in depositing their research publications in an institutional or disciplinary repository; build up an OpenAIRE portal and e-infrastructure for repository networks. The project will work in tadem with OpeanAIREplus Project which has the principal goal of creating a robust, participatory service for the cross-linking of peer-reviewed scientific publications and associated datasets.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Kütüphaneciler Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAçık Erişimen_US
dc.subjectKurumsal Arşivleren_US
dc.subjectAçık Erişim Politikasıen_US
dc.subjectOpenAIRE Kılavuzuen_US
dc.subjectOpenAIREplus Projesien_US
dc.subjectOpen Accessen_US
dc.subjectInstitutional Repositoriesen_US
dc.subjectOpen Access Policiesen_US
dc.subjectOpenAIRE Guideen_US
dc.subjectOpeanAIREplus Projecten_US
dc.titleAraştırma kurumları için OpenAIRE kılavuzuen_US
dc.title.alternativeThe OpenAIRE guide for research institutionsen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTürk Kütüphaneciliğien_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğüen_US
dc.contributor.authorIDhttp://orcid.org/0000-0002-3973-4664en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.contributor.institutionauthorÇelik, Sönmez


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record