Advanced Search
 

Recent Submissions

  • Ombudsmanlık kurumunun sağlayacağı imkanlar 

    Gözaydın, İştar (Doğuş Üniversitesi, 2012-06)
    [...] Çeşitli girişimlerden sonra 12 Eylül 2010 tarihli referandum sonucunda son anayasa değişikliği sağlandı ve kamu denetçiliği kurumu Türkiye hukuk sisteminde de anayasal yerini aldı. Adalet ve hakkaniyet ideallerinin ...