Advanced Search

Now showing items 1-5 of 5

  • Ombudsmanlık Kurumu’nun kısa bir tarihçesi 

   Erdinç, Tahsin (Doğuş Üniversitesi, 2012-06)
   [...] Bütün tebliğlerin ortak olarak yorumlanmasının ve onlardan sonuç çıkarmanın zorluğunu siz de takdir edersiniz. O zorluğa karşı akılda kalanları söylemeyi yeğliyorum ve o suretle işin içinden çıkabileceğimizi düşünüyorum. ...
  • Ronald Dworkin ve hukuk felsefesi 

   Öktem, Niyazi (Anayasa Mahkemesi, 2011-04-25)
   Diyebiliriz ki Hukuk Felsefesi tarihinde hiç bir düşünür Ronald Dworkin kadar dikkat çekmiş bu kadar etkili olmamıştır. Büyük filozoflar, büyük sosyologlar hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi konularına değinmiş, ancak ...
  • Siyasal kutuplaşmanın kamu denetçiliği kurumu üzerindeki olası etkileri 

   Karakul, Selman (Doğuş Üniversitesi, 2012-06)
   Sempozyumun sonuç oturumunun son konuşmacısı olarak, Türkiye’de kamu denetçiliği kurumu ve kamu idaresinin işleyişiyle ilgili olarak yeni bir tartışma açmak istemiyorum. Bununla birlikte, Türkiye’de kamu denetçiliği kurumunu ...
  • Türkiye’deki sosyal yapı ve ombudsmanlık 

   Öktem, Niyazi (Doğuş Üniversitesi, 2012-06)
   Değerli konuklar bütün gün dinledik çok şeyler öğrendik. Özellikle öğrencilerimize, pek soru sorma cesaretleri olmasa da sempozyumu sonuna kadar merakla izledikleri için teşekkür ediyorum. Hukukçu olarak amacımız Avrupa’da, ...
  • Uluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu: açış konuşması 

   Öktem, Niyazi (Doğuş Üniversitesi, 2012-06)
   Ülkemizin demokratikleşme süreci ivme kazanırken Ombudsmanlık-Kamu Denetçiliği mantık ve ruhunun kurumsallaşması gerekliliğinin bilinci çağcıl aydınların ve de özellikle çağcıl hukukçuların zihnindeydi. İdarenin eylem ve ...