Now showing items 1-1 of 1

    • Birleşik sözcük mü öbek mi? 

      Yasemin Çürük (Ankara Üniversitesi, 2019)
      Birleşik sözcük, birden fazla sözcüğün birleşmesiyle ortaya çıkan bir yapı olduğu için birden fazla sözcüğün bir araya geldiği yapılarla karıştırılmaktadır. Özellikle de hem tanım hem de yapı bakımından en çok benzerlik ...