Now showing items 1-1 of 1

    • Ronald Dworkin ve hukuk felsefesi 

      Öktem, Niyazi (Anayasa Mahkemesi, 2011-04-25)
      Diyebiliriz ki Hukuk Felsefesi tarihinde hiç bir düşünür Ronald Dworkin kadar dikkat çekmiş bu kadar etkili olmamıştır. Büyük filozoflar, büyük sosyologlar hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi konularına değinmiş, ancak ...