Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Variety seeking behaviour in Turkish tourism 

      Aydınoğlu, Meltem (Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-12)
      Bu çalışmanın amacı turizm sektöründeki çeşit arama davranışını kavramsallaştırmak ve ampirik olarak analiz etmektir. Turizm esas olarak sadakat ilişkisine dayalı pazarlamayı benimseyen önemli bir hizmet sektörü olarak ...