Now showing items 1-9 of 9

  • 21. yüzyılda Türkiye’de KOBİ’ler: sorunlar, fırsatlar ve çözüm önerileri 

   Müslümov, Alövsat (Literatür, 2002)
   Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde önemli yere sahip KOBİ niteliğinde işletmelerin sorunları bütünsel yaklaşım içerisinde ortaya konmuştur. 1990'lı yıllardaki makroekonomik istikrarsızlığın KOBİ'ler üzerindeki etkisi analiz ...
  • DEMSEE 2007: deregulated electricity market issues in South-Eastern Europe 

   Sevgi, Levent; Doğuş Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü; TR143819; Belirlenecek (Doğuş Üniversitesi, 2007-09)
   It is true that Electricity is a pillar for our present Civilization and Culture. One should also recognize that Electricity is the finest useable form of Energy and therefore the most precious. Deregulation of Electricity ...
  • Electromagnetic modeling and simulation 

   Sevgi, Levent (Wiley-IEEE Press, 2014-04-17)
   This unique book presents simple, easy-to-use, but effective short codes as well as virtual tools that can be used by electrical, electronic, communication, and computer engineers in a broad range of electrical engineering ...
  • Finansal yönetim ilkeleri 

   Gürsoy, Cudi Tuncer (Doğuş Üniversitesi, 2007)
   [...] Türkiye’nin hemen hemen bütün üniversitelerinde işletme öğrenimi gören on binlerce öğrencinin iyi bir finans formasyonu alması, kendileri, görev yapacakları kurumlar ve toplum açısından son derecede önemlidir. Ne var ...
  • İnsan – mekan ilişkisi 

   Haraçcı, Dilara (Doğuş Üniversitesi, 2009)
   Yaşamda “mekân” çok farklı biçimlerde bireylerin karşına çıkmakta ve insan mekan ilişkisini oluşturmaktadır. Mekân oluşturmak, eylemlere yanıt veren yapay ortamların elde edilmesi ile tanımlanmakta ve zaman içindeki ...
  • Multidimensional periodic Schrödinger operator: Perturbation theory and applications 

   Veliev, Oktay A. (Springer, 2015)
   The book describes the direct problems and the inverse problem of the multidimensional Schrödinger operator with a periodic potential. This concerns perturbation theory and constructive determination of the spectral ...
  • Ne bilim yahu 

   Sevgi, Levent (Doğuş Üniversitesi, 2012-02)
   Bu kitapta bilim ve teknoloji ile toplum ilişkileri üzerine deneme yazıları yer almakta. Bilimin tanımından, bilimsel yöntem tartışmalarına, kehanetten bilimsel kestirime, yaşamda olasılık ve rastlantının öneminden ...
  • Proceedings of the International Conference on Prospects for Research in Transport and Logisticson a Regional - Global Perspective 

   Ülengin, Füsun (Doğuş Üniversitesi, 2009-02)
   "International Conference on Prospects for Research in Transport and Logistics on a Global - Regional Perspective" has undertaken the challenge to host very important experts and practitioners of Transport and Logistics ...
  • Uluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu: bildiriler kitabı, 09 Mart 2011 

   Öktem, Niyazi; Katmer, Nermin; Çelik, Sönmez; Doğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Anabilim Dalı; TR11801; http://orcid.org/0000-0002-3973-4664; Çelik, Sönmez (Doğuş Üniversitesi, 2012-06)
   Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, ilk iki eğitim-öğretim yılında düzen-lenen ulusal ve uluslararası sempozyum, çalıştay, panel, konferans ve seminer-lerin sayısı 30’u aşmıştır. Bu bilimsel çalışmalar arasında 09 Mart ...