Show simple item record

dc.contributor.advisorDoltaş, Dilek
dc.contributor.authorTülbentçi, Banu Begüm
dc.date.accessioned2014-05-26T12:56:00Z
dc.date.available2014-05-26T12:56:00Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006
dc.identifier.citationTÜLBENTÇİ, B.B. (2006). Self, intention and confession in confessions, deliverance from error and circumfession. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/82
dc.description.abstractThe central concern of this thesis is to explore the different and similar ways in which three self writers (Augustine, Ghazali and Derrida), who lived in different times in history and belong to different religious traditions tackle the problems of “self portrayal” and “truth” in their confessional works: Confessions (397-398), Deliverance from Error (1090-1100) and Circumfession (1989-1990). The life stories seek to display the inner world and the intellectual concerns of their authors. Since the writers construct their stories on or around their respective belief systems and the role their beliefs play in the way they conceive of themselves, Christian, Sufi and Jewish mysticisms are discussed in a separate chapter of the thesis. In the chapters focusing on the texts of the authors, the similarities but mainly the differences in the way each writer approaches “religion”, “truth” and “world” are discussed. The chapter on the Confessions analyzes Augustine’s self portrayal in the context of Augustine’s intentions and his commitment to Christianity. Here, the significance of God’s grace and other Christian dogma for Augustine are studied with references to the text. In the section on Ghazali’s Deliverance from Error discussions concentrate on the performative nature of Ghazali’s writing and the way his intention erases the private self of the writer and gives the readers an account of the struggles of a Sufi believer on the way to Truth. Derrida’s Circumfession is shown to be a multilayer text in which Augustine’s Confessions, Bennington’s Derridabase, Derrida’s own interpretations of these texts and his own life as a text are written and rewritten as supplements of one another.en_US
dc.description.abstractBu tezin temel amacı, farklı zaman dilimlerinde yaşamış, farklı dini geleneklere sahip üç yazarın (Augustine, Ghazali, Derrida) itirafname türündeki eserlerini kendini anlatma ve doğruluk problemlerine olan yaklaşımları açısından incelemektir. Bu hayat hikâyeleri yazarların iç dünyalarını ve entelektüel meselelerini ortaya koymaya çalışmaktadır. Yazarlar hayat hikâyelerini inanç sistemleri ile ilintili olarak anlattıklarından, inançları kendilerini anlama ve anlatmada önemli bir etken oluşturduğundan ilgili sistemler; Hıristiyanlık, Sufilik ve Musevilikte mistisizm tezin ayrı bölümünde incelenmektedir. Yazarların eserlerini inceleyen bölümlerde ise, söz konusu yazarların din, doğruluk ve dünya görüşü açısından benzerlikleri, özellikle de farklılıkları irdelenmektedir. Confessions üzerine olan bölümde, Augustine’nin kişisel anlatımı, yazarın amaçları ve Hıristiyanlığa olan bağlılığı açısından incelenmektedir. Bu bölümde Augustine’nin Tanrının lütufkârlığına ve Hıristiyanlığın diğer değerlerine verdiği önem eser ile bağlantılı olarak anlatılmaktadır. Ghazali’nin Deliverance from Error’ının incelendiği bölümde tartışmalar eserin sergileyici aktarımı üzerine yoğunlaşmaktadır ve yazarın amacı uğruna öz benliğini nasıl yok ettiği ve okuyucuya bir Sufi’nin doğruya ulaşma mücadelesini nasıl aktardığı irdelenmektedir. Derrida’nın Circumfession’ı ise Augustine’nin Confessions’ının, Benington’nın Derridabase’inin, Derrida’nın bu eserlerle ilgili yorumlarının ve kendi hayat hikâyesinin birbirlerine eklemlenerek tekrar tekrar yazıldığı çok katmanlı bir eser olarak gösterilmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectMistisizmen_US
dc.subjectEdebiyattaen_US
dc.subjectLiteratureen_US
dc.subjectPhilosophyen_US
dc.subjectMysticism in literatureen_US
dc.titleSelf, intention and confession in confessions, deliverance from error and circumfessionen_US
dc.title.alternative'Confessions', 'deliverance from error' ve 'circumfession' da kişi, amaç ve itirafen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Edebiyatı Yüksek Lisans Programıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record