Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorKutman, Önder
dc.date.accessioned2014-11-19T14:57:13Z
dc.date.available2014-11-19T14:57:13Z
dc.date.issued2001-07-15
dc.identifier.citationKUTMAN, Ö. (2011). Türkiye’deki şirketlerde erken uyarı göstergelerinin araştırılması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2 (2), 59-70. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/217
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/673
dc.description.abstractŞirketlerin karlılıklarının seyri başta hissedarlar olmak üzere, tüm yatırımcıların, kredi veren kuruluşların ve denetim şirketlerinin ilgi odağı olmaktadır. Bu araştırmanın amacı Türkiye'de beyaz eşya, otomotiv ve gıda sektörlerindeki şirketlerin özsermaye karlılıklarını bir sene öncesinden tahmin edebilecek bir model oluşturmaktır. Söz konusu sektörler ve ilgili şirketler için bir erken uyarı sistemi olarak da değerlendirilebilecek model oluşturulurken geniş bir literatür taraması yapılmış ve dünyada bu konuda yapılmış benzeri çalışmalar incelenmiştir. Modelde, incelenen üç sektörde de etkili olabilecek ortak değişkenler (finansal rasyolar ve ekonomik trendler) kullanılmıştır.en_US
dc.description.abstractCompanies' profitability trends attract not only the attention of the shareholders, but also the attention of all the investors, creditors and auditing firms. The aim of this research is to set up a model which will predict the return on equity values of the companies in white goods, automotive and food sectors one year before. While preparing this study, which can be evaluated as an early warning indicators analysis for different sectors, a wide range of literature search is done and similar studies are examined. In this research, common variables for each of the three sectors( financial ratios and economical trends ) are utilized.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖzsermaye Karlılığıen_US
dc.subjectBeyaz Eşyaen_US
dc.subjectOtomotiven_US
dc.subjectGıdaen_US
dc.subjectErken Uyarı Sistemien_US
dc.subjectReturn on Equityen_US
dc.subjectWhite Goodsen_US
dc.subjectAutomativeen_US
dc.subjectFooden_US
dc.subjectEarly Warningen_US
dc.subjectIndicator Systemen_US
dc.titleTürkiye’deki şirketlerde erken uyarı göstergelerinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeEarly warning indicators in the firms in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage59en_US
dc.identifier.endpage70en_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster