Show simple item record

dc.contributor.authorEren, Erol
dc.contributor.authorGündüz, Hülya
dc.date.accessioned2014-09-24T20:25:48Z
dc.date.available2014-09-24T20:25:48Z
dc.date.issued2002-01
dc.identifier.citationEREN, E., GÜNDÜZ, H. (2011). İş çevresinin yaratıcılık üzerindeki etkileri ve bir araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 3 (1), 65-84. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/202
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/588
dc.description.abstractGeleneksel yaratıcılık teorileri yaratıcı bireyin kişisel özellikleri ile ilgilenirken, çağdaş yaratıcılık teorileri sosyal çevrenin yaratıcılık üzerindeki etkileri ile ilgilenmektedirler. Geleneksel yaklaşıma göre, yaratıcılık yaratıcı bireyin ürünüdür. Geleneksel yaklaşımın tersine, çağdaş yaratıcılık teorisi tüm bireylerin sosyal çevre uygun olduğu sürece bazı alanlarda yaratıcı çalışmalar üretebilecek normal kapasitelere sahip olduğunu iddia eder. Çünkü iş çevresi yaratıcı davranışın sıklığını ve seviyesini etkileyecektir. Bu araştırmada iş çevresinin teşvik edici ve engelleyici karakteristiklerinin işteki yaratıcılığı nasıl etkileyeceği incelenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmadaki veriler Türkiye'nin en büyük 500 firmasında yer alan 126 firma yöneticisinden elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractWhile the conventional theories of creativity deal with personal traits of creative individuals, contemporary theories of creativity deal with the impact of social environment on creativity. According to conventional wisdom, creativity is something done by creative people. In contrast to the traditional approach, the componential theory of creativity assumes that all humans with normal capacities are able to produce creative work in some domain as long as social environment is appropriate. The social work environment can influence both the level and the frequency of creative behavior. In this research, we try to examine how the characteristics of the work environment (stimulants and obstacles) affect creativity at work. The data for this research were gathered from the managers of 126 firms selected from managers among the largest 500 firms of Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaratıcılıken_US
dc.subjectYenilikçiliken_US
dc.subjectİş Çevresien_US
dc.subjectCreativityen_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectWork Environmenten_US
dc.titleİş çevresinin yaratıcılık üzerindeki etkileri ve bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA study on the effects of work environment on creativityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR7266en_US
dc.contributor.authorIDTR26365en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage84en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record